Extra controles in woonerfzone: 84% in orde met vergunning

Tijdens de handhavingsweek heeft de politie extra aandacht besteed aan het parkeerverbod in de woonerfzone van de binnenstad.

Tijdens de handhavingsweek van 17 tot 21 februari 2020 heeft de Gentse politie extra aandacht besteed aan het parkeerverbod in de woonerfzone van de binnenstad met gerichte controles door de Wijkdienst en de Draken (fietsbrigade). Van de 472 gecontroleerde voertuigen was 84% in orde.

Verschillende vergunningen voor verschillende noden

De autovrije zone van de Gentse binnenstad werd 3 jaar geleden, bij de invoering van het nieuwe circulatieplan, uitgebreid en ingericht als woonerfzone. Dit om de veiligheid en leefbaarheid van de binnenstad te verhogen. Om handelszaken en horeca bereikbaar te houden voor bevoorrading, net zoals werven waarvoor aan- en afvoer van materiaal nodig is, voorziet het Gentse stadsbestuur diverse vergunningen die toegang bieden tot de autovrije zone. Zo zijn er vergunningen om de woonerfzone in te rijden en om er stil te staan om te laden en te lossen, of om er werken uit te voeren (zonder parkeren). Dienstverleners en uitvoerders van werken moeten dan weer een vergunning aanvragen voor de inname van de publieke ruimte voor een tijdelijke werfzone en voor het parkeren van een werfwagen in de werfzone.

Resultaten

Tijdens de handhavingsweek werden 472 overtuigen gecontroleerd. 397 daarvan of 84% waren voertuigen die stilstonden om te laden en te lossen en die met een geldige vergunning de woonerfzone inreden. De resterende 16% (of 75 voertuigen) stond langer stil dan nodig om te laden en te lossen, waardoor de voertuigen beschouwd werden als geparkeerd en beboet werden.

Het overgrote deel van de dienstverleners en uitvoerders van werken houdt zich aan de regels in onze autovrije zone. Door deze regels na te leven draagt iedereen een steentje bij tot een verkeersveilig en leefbaar stadscentrum.

Mathias De Clercq , burgemeester

Politie houdt altijd oogje in het zeil

De handhavingsweek van 17 tot 21 februari was voor de Gentse politie een uitgelezen kans om bestuurders van voertuigen in de woonerfzone te sensibiliseren rond de regels in de woonerfzone en het systeem van vergunningen. Ook buiten de handhavingsweek blijft de Politie Gent alert voor overtredingen in de woonerfzone en riskeren overtreders een boete van 58 euro.