Drongensesteenweg: start van de werken aan nieuwe fietsonderdoorgang vanaf 8 juni

Op 8 juni 2020 start de Stad Gent met de aanleg van een fietsonderdoorgang in de Drongensesteenweg.

Waar?

  • Ter hoogte van het kruispunt met de Bunderweg (Leiearm van Drongen) en de Drongensesteenweg (N466).

Waarom?

De Drongensesteenweg (N466) is een van de belangrijkste wegen van de stad, die de R40 verbindt met de R4 en ook de aansluiting maakt met de E40.

Momenteel moeten fietsers de Drongensesteenweg kruisen via een fietsoversteekplaats met lichten. Om de veiligheid te verhogen, voorzien we deze nieuwe ondergrondse fietsonderdoorgang.

Wanneer?

De werken starten op 8 juni 2020 en de aannemer zal in twee fases werken om de hinder zoveel mogelijk te beperken. In het voorjaar van 2021 zou, als alles volgens planning verloopt, de fietsonderdoorgang klaar zijn.

Verkeerscirculatie

Voor voetgangers en fietsers: voetgangers en fietsers kunnen ook tijdens de werken veilig oversteken op de Drongensesteenweg.
De oversteekplaats krijgt wel een nieuwe locatie zodat ze buiten de werfzone ligt. Werfverkeerslichten maken veilig oversteken mogelijk.

Voor gemotoriseerd verkeer: de doorgang voor het gemotoriseerd verkeer op de Drongensesteenweg blijft mogelijk door telkens 1 rijstrook in beide richtingen open te houden.

Voor bootverkeer: de Studentenleie zal af en toe onderbroken worden om de onderdoorgang te kunnen bouwen. In het weekend is steeds doorgang voorzien.

Subsidies

De Stad Gent realiseert dit project met subsidies van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en van de Provincie Oost-Vlaanderen, en dankzij cofinanciering van AWV (Agentschap voor Wegen en Verkeer).

Meer informatie?

Alle informatie over dit project kan je hier nalezen.