Alweer twee nieuwe schoolstraten in Gent

Begin maart werd in Gent de tiende schoolstraat feestelijk geopend. Op 18 maart waren de 11e en 12e schoolstraat al aan de beurt.

Op maandag 18 maart is er met een schoolstraat gestart aan de twee afdelingen van Sint-Lieven Kolegem (Mariakerke). Aan de start en aan het einde van de schooldag wordt de straat er telkens een halfuurtje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De schoolomgeving verkeersluw maken is goed om de verkeerssituatie in de buurt van de school rustiger en veiliger te maken en het zorgt voor gezondere lucht aan de schoolpoorten.

Praktische regeling van de schoolstraten

De Nieuwkolegemlaan (lagere school) wordt afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Gaston Gheldoflaan en van aan het kruispunt met de Vaartstraat.

  • ’s Ochtends van 8.05 tot 8.30 uur.
  • ’s Avonds op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.25 uur en 15.50 uur.
  • Op woensdagmiddag van 11.50 uur tot 12.15 uur.

De Ernest Vanhaevermaetestraat (kleuterschool) wordt afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Damstraat:

  • ’s Ochtends van 8.10 tot 8.35 uur.
  • ’s Avonds op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.25 en 15.50 uur.
  • Op woensdagmiddag van 11.50 tot 12.15 uur.

Aan het begin en het einde van de schoolstraat staat er telkens een nadar om de straat af te sluiten. Er is altijde een gemachtigd opzichter aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Tijdens het schoolstraat-halfuurtje mogen auto’s, moto’s of bromfietsen de straat niet meer in. Bewoners die in het afgesloten deel wonen, kunnen uiteraard nog de straat uitrijden.

Feestelijke opening

Het proefproject startte op maandag 18 maart 2019 en duurt tot aan de grote vakantie. In juni kunnen de ouders, de leerkrachten en de omwonenden van de twee scholen het project evalueren. Op maandag 18 maart vormden alle kinderen van de lagere school samen een ‘fluo applausketting’. De kinderen kwamen in fluo naar school en sloten telkens aan bij de ketting. Zo ontstond er een steeds langere erehaag voor alle kinderen die op school toekwamen.

Voordelen van de schoolstraat

Een schoolstraat biedt een waaier aan voordelen. Ze zorgt voor minder chaos in de schoolomgeving en een betere sfeer aan de schoolpoort. De situatie is veiliger voor fietsers en voetgangers. De hulpdiensten kunnen de school vlotter bereiken. De schoolomgeving wordt gezonder, met minder uitlaatgassen aan de schoolpoort. Een schoolstraat zet vaak ouders en kinderen aan om te voet of met de fiets te komen.

Scholenwerking mobiliteit