329 nieuwe fietsparkeerplaatsen in de wijken Elisabethbegijnhof en Papegaai

Nieuwe fietsenstallingen in wijken Papegaai en Elisabethbegijnhof

In dichtbevolkte stadswijken moet elke inwoner op maximaal 100 meter van zijn deur een fietsenstalling ter beschikking hebben. Dat is een streefdoel van het mobiliteitsbeleid van de Stad Gent. Nu krijgen ook de wijken Elisabethbegijnhof en Papegaai er 329 nieuwe fietsparkeerplaatsen bij. Geen overbodige luxe in een stad waar het aantal fietsers elk jaar stijgt.

Gent telt elk jaar meer fietsers. De registraties van de fietstelpalen in Gent bevestigen die tendens: het aantal fietsdoortochten op de Coupure en de Visserij is de laatste 7 jaar spectaculair gestegen. Sinds de invoering van het Circulatieplan worden er zelfs 20% meer fietsers opgemeten aan de fietstelpalen. Toch is er nog potentieel, het stadsbestuur streeft naar een fietsaandeel van 35% in 2030 (tegenover 30% vandaag).

Veel woonstraten kampen met een tekort aan fietsenstallingen om die groei op te vangen. Vooral in wijken met een hoge bevolkingsdichtheid en gesloten bebouwing zijn bewoners genoodzaakt om hun fiets tegen de gevel of op het voetpad te plaatsen. Lastig voor bewoners, maar ook voor rolstoelgebruikers of ouders met een kinderwagen, die dan moeilijk kunnen passeren. Bovendien zijn fietsen die niet vast gemaakt zijn aan een stalling een makkelijke prooi voor fietsdieven.

GEBIEDSGERICHTE WERKING
Om deze problemen te verhelpen en om het fietsgebruik verder aan te moedigen verloopt de plaatsing van de extra fietsenstallingen sinds maart 2015 aan de hand van een gebiedsgericht onderzoek. Het streefdoel is om in de binnenstad en binnen de 19de-eeuwse gordel op 100 meter wandelafstand van elke voordeur een fietsenstalling te voorzien. Intussen werden 7 wijken volledig in kaart gebracht. Na de Brugse Poort, Rooigem-Malem, Ledeberg, Oud Gentbrugge, Stationsbuurt-Noord en Sluizeken-Tolhuis-Ham en Macharius-Heirnis is het nu de beurt aan de wijken Elisabethbegijnhof en Papegaai.
Bij het plaatsen van de extra stallingen, streeft het stadsbestuur ernaar om zoveel mogelijk autoparkeerplaatsen te vrijwaren, toch is dit niet altijd mogelijk. In dat geval zoekt de Stad naar een evenwicht dat goed is voor alle bewoners, zowel voor eigenaars van wagens als voor fietseigenaars.

SNELLER DE FIETS OP
Meer ruimte en infrastructuur voor fietsers is een maatregel die deel uitmaakt van het nieuwe Mobiliteitsplan. Dat wil Gentenaars aanmoedigen om zich bewuster te verplaatsen. Een fietsenstalling binnen handbereik kan een extra stimulans zijn om sneller naar de fiets te grijpen.