Verkeerscentrum en VGS

Via het Verkeerscentrum Gent en het verkeersgeleidingssysteem (VGS) worden inwoners en bezoekers vlot geïnformeerd over de verkeersstromen.

Verkeerscentrum Gent

Het Verkeerscentrum Gent wil de verkeersstromen optimaal en dynamisch aansturen. Het Verkeerscentrum is een volledig digitaal, virtueel platform. Het bestaat ‘in the cloud’, zodat het vanaf elk toestel opgeroepen en bediend kan worden.

Dit digitale platform evalueert constant allerlei verschillende gegevens over mobiliteit. Helemaal automatisch krijgen inwoners en bezoekers zo informatie over alle mogelijke verkeersstromen.

Aan de hand van real-time verkeersinformatie over alle vervoersmiddelen kunnen mensen in en om Gent zelf beslissen hoe en wanneer ze zich best verplaatsen. Er is ook een operator van het Verkeerscentrum stand-by. Als de situatie bijzondere aandacht vereist, verwittigt het systeem de operator zodat die onmiddellijk kan ingrijpen.

Daarnaast zorgt het Verkeerscentrum voor een link tussen de stadsdiensten en de verschillende aanbieders van navigatiesystemen (GPS). Zo willen we de circulatiewijzigingen tijdig en correct in de updates van de verschillende navigatiesystemen aanbieden.

Om steeds te kunnen beschikken over de meest actuele informatie over mobiliteit, zijn er samenwerkingen opgezet met De Lijn, de lokale politie, andere steden in de regio, het Vlaams Verkeerscentrum, (Gentse) start-ups, hogescholen en universiteiten ... Zo beschikt het Verkeerscentrum altijd over recente info over files, ongevallen, vertragingen, wegenwerken of gevaarlijke situaties op de weg.

Verkeersgeleidingssysteem VGS

Het verkeersgeleidingssysteem (VGS) werkt met een netwerk van infoborden (dynamische led-borden) op de weg.

  • Het leidt verkeer vanaf de R40 naar de verschillende ondergrondse parkeergarages.
  • Het biedt automobilisten ook de nodige informatie over evenementen zoals de Gentse Feesten of wegenwerken die invloed hebben op het verkeer.