Verkeerscentrum: dashboard en Twitter

Via het regionaal Verkeerscentrum van het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent wordt het verkeer in de Gentse regio constant gemonitord.

De monitoring van de verkeersstromen gebeurt op gewone werkdagen semiautomatisch. Tijdens piekmomenten en evenementen wordt er een operator ingeschakeld.

Het is de bedoeling dat onverwachte incidenten, calamiteiten of significante verhogingen van de reistijden automatisch gesignaleerd worden aan de operator. Die kan dan de nodige acties ondernemen. Deze gegevens zijn ook constant beschikbaar zijn voor het publiek. Zo kunnen mensen de beste route en het beste moment kiezen om hun verplaatsingen te maken in de regio.

Dashboard van het Verkeerscentrum

Het publieke dashboard verwerkt beschikbare data automatisch: verkeersintensiteit, incidenten, bezetting van de parkeergarages, weersverwachting, vertragingen bij het openbaar vervoer. Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent heeft hiervoor akkoorden met externe partners zoals Waze, Coyote, Bluebike, de NMBS, De Lijn en AWV.


Deze data wordt aantrekkelijk weergegeven op het dashboard. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel vrije plaatsen er zijn in de fietsenparking onder de Sint-Michielsbrug, hoeveel wagens er momenteel over de stadsring rijden of hoeveel vrije plaatsen er nog zijn op P+R Wondelgem. Het doel van dit dashboard is om inwoners toegang geven tot deze data. U kunt dit gebruiken als informatiebron voor uw eigen verplaatsingen of om de mobiliteit in de buurt op te volgen.

Twitter @VerkeerGent

Bij het dashboard van het Verkeerscentrum Gent hoort ook het Twitteraccount van het Verkeerscentrum (@VerkeerGent). Dat verstuurt automatisch tweets bij grote vertragingen op de weg of op het spoor, als er regen verwacht wordt of bij incidenten.

Hoe werkt het?

Eerst wordt de data binnengehaald. Het gaat om open data of data waarover het Mobiliteitsbedrijf zelf beschikt. Dan wordt de data verwerkt en opgeslagen. Dit verwerken bestaat uit het vergelijken van de nieuwe data met vooraf ingestelde grenswaarden. Als de grenswaarde overschreden worden, wordt er automatisch een boodschap opgesteld. Bijvoorbeeld: de reistijd op de R4 monitoren en instellen dat er een bericht moet worden verspreid als er meer dan 30 minuten vertraging is op die route.

Er kunnen berichten uitgestuurd worden via verschillende kanalen, zowel publiek als naar individuele gebruikers. Dit gebeurt volledig automatisch via Twitter. Deze berichten zijn ook te raadplegen op het dashboard.