Dashboard: onderdelen

Op het dashboard wordt beschikbare data duidelijk en aantrekkelijk weergegeven.

Op het dashboard wordt beschikbare mobiliteitsrelevante data automatisch verwerkt. Data over de verkeersintensiteit, incidenten, de bezetting van parkeergarages, weersverwachting, vertragingen bij het openbaar vervoer ... Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent heeft hiervoor akkoorden met externe partners zoals Waze, Coyote, Bluebike, de NMBS, De Lijn en AWV.

Gekende problemen

Er zitten in de toepassing nog enkele schoonheidsfoutjes, daar zijn we ons van bewust en die worden geleidelijk aangepast:

 • De horizontale schaalbars zijn niet zo duidelijk leesbaar.
 • Geolocaties van tellussen zijn niet altijd accuraat.
 • Er zijn vaak nul-waarden bij tellussen, dit komt omdat de waarde van een minuut niet altijd representatief is voor het kwartier.
 • Je bekijkt de toepassing best in Chrome of Firefox voor een optimale weergave. Er zijn een aantal gekende problemen bij gebruik van Internet Explorer, deze browser wordt afgeraden.

Wat vindt u op het dashboard?

Overzicht van de verschillende onderdelen of 'widgets':

 1. Twitterberichten
 2. Bezetting Parkeergarages
 3. Totaal aantal wagens ondergronds
 4. NMBS: vertrek - aankomst – vertragingen
 5. De Lijn: Doorkomsten
 6. KMI: Weersvoorspelling voor Gent
 7. Verkeersmeldingen Gent
 8. Verkeersmeldingen op kaart
 9. R40 (stadsring): reistijd
 10. Ramen parking
 11. Reep parking
 12. Savaanstraat parking
 13. Sint-Michiels parking
 14. Sint-Pietersplein parking
 15. Vrijdagmarkt parking
 16. P+R Wondelgem
 17. P+R Oostakker
 18. P+R Arsenaal
 19. P+R The Loop
 20. P+R Bourgoyen
 21. Buienradar
 22. Luchtkwaliteit

1. Twitterberichten

Bron: Twitter account @verkeergent

Wat: Twitter is een belangrijke bron van informatie, omdat zowel inwoners als andere instanties hier mobiliteitsinformatie delen. Daarnaast is het een belangrijke graadmeter en gebruikt het Verkeerscentrum zelf Twitter om meldingen uit te sturen. Dit gebeurt op twee manieren:

 • het Twitteraccount @verkeergent re-tweet info van anderen: we vertrouwen op hun expertise
 • het Twitteraccount @verkeergent verzamelt zelf info en stuurt zelf tweets uit (treinvertragingen, reistijden, ongevallen...)

Verwerking data: Er wordt verbinding gemaakt met het Twitteraccount van @verkeergent. Berichten worden binnengehaald van vertrouwde bronnen en geretweet. Dit gebeurt onder andere met berichten van: @delijn, @NMBS, @AWV, @verkeerscentrum, @wegenenverkeer, @brandweergent, @verkeersanker, @gentseflikken, @WazeTrafficGent.

Interpretatie: de berichten geven meer informatie over onder andere het verkeer, ongevallen, wegenwerken, het weer.

Telkens het aantal volle of vrije parkeergarages verandert, wordt er getweet welke garages vol en vrij zijn.

 • VOL: als 95% van de garage volzet is.
 • GESLOTEN: als de garage gesloten is.
 • Opnieuw VRIJ: als er weer 20% ruimte is of als de garage weer opengesteld wordt.

De vrije garages worden altijd in deze volgorde weergegeven:

 • Savaanstraat
 • Sint-Pietersplein
 • Vrijdagmarkt
 • Reep
 • Ramen
 • Sint-Michiels

’s Ochtends om 6 uur wordt er gecontroleerd of het gaat regenen. Er wordt een melding verstuurd via Twitter als het die dag met grote zekerheid gaat regenen. Er wordt ook een melding verstuurd via Twitter als het met grote zekerheid gaat vriezen, stormen of onweren.

Meldingen van Waze en Coyote worden gecreëerd bij het overschrijden van vooraf ingestelde drempelwaarden (bij ongevallen of bij ernstige afwijkingen van de reistijden).

Er worden ook tweets gecreëerd van de NMBS bij vertragingen van meer dan 20 minuten of bij algemene problemen met het net.

Accuraatheid: we vertrouwen op de expertise van onze bronnen en we zijn afhankelijk van hun accuraatheid. We staan open voor suggesties voor alternatieven.

Relatie tot andere databronnen: Twitter account @verkeergent maakt gebruik van onder andere Coyote, Waze, iRail, Weather Underground.

2. Bezetting Parkeergarages

Bron: systeem geïnstalleerd door de leverancier van het verkeersgeleidingssysteem.

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit betreft de bezetting van de ondergrondse parkeergarages en park-and-rides:

 • Ramen
 • Reep
 • Sint-Michiels
 • Sint-Pietersplein
 • Savaanstraat
 • Vrijdagmarkt
 • P+R Wondelgem
 • P+R Oostakker
 • P+R Arsenaal
 • P+R Bourgouyen
 • P+R The Loop

Accuraatheid: soms zijn er afwijkingen ten opzichte van de interne systemen van de parking, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

Opmerking: Interparking baat de parkings Kouter, Centerparking en Zuid uit. Interparking geeft geen open data vrij over haar parkeergarages.

3. Totaal aantal wagens ondergronds

Bron: systeem geïnstalleerd door de leverancier van het verkeersgeleidingssysteem.

Verwerking data: De waarden van de individuele parkeergarages van de Stad Gent worden opgeteld om de totale bezetting te bekomen.

Interpretatie: er is een grafiek met de totale bezetting van de volgende ondergrondse parkeergarages:

 • Ramen
 • Reep
 • Savaanstraat
 • Sint-Michiels
 • Sint-Pietersplein
 • Vrijdagmarkt

Op de y-as wordt het totale aantal wagens weergegeven van bovenstaande parkings. Op de x-as wordt de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar) weergegeven. De betekenis van de kleurcodes wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: soms zijn er afwijkingen van de interne systemen van de parking, de tellers worden regelmatig gekalibreerd.

Opmerking: Interparking (dat de parkings Kouter, Center en Zuid uitbaat), geeft geen open data vrij van haar parkeergarages.


4. NMBS: vertrek - aankomst – vertragingen

Bron: iRail

Verwerking data: iRail haalt de data op bij de NMBS en geeft die vrij op een open data API.

Interpretatie: de vertrek en aankomsttijden voor de stations Dampoort en Gent-Sint-Pieters worden weergegeven. Er wordt melding gemaakt van vertragingen.

Accuraatheid: de data is afkomstig van de NMBS, die instaat voor de accuraatheid.

Relatie tot andere databronnen: er worden ook meldingen weergegeven op Twitter bij grote vertragingen.5. De Lijn: doorkomsten

Bron: De Lijn

Verwerking data: De data worden aangeleverd door De Lijn.

Interpretatie: de doorkomsten van bussen en trams voor het station Dampoort en Gent-Sint-Pieters worden weergegeven.

Accuraatheid: indien er gps-connectie is met het voertuig (wat meestal het geval is), worden realtime tijden getoond. Zo niet betreft het theoretische vertrektijden.

Opmerking: indien er realtime informatie beschikbaar is wordt het aantal minuten tot aankomst weergegeven (bvb 12’). Als er geen realtime informatie beschikbaar is, dan wordt theoretische tijd weer in de vorm van een tijdstip weergegeven (bvb 11:20).

6. KMI: Weersvoorspelling voor Gent

Bron: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Verwerking data: De data wordt aangeleverd door het KMI, via een widget die in elke site geïmplementeerd kan worden.

Interpretatie: er wordt een vijfdaagse voorspelling weergegeven. Waarschuwingen worden ook duidelijk weergegeven.

Accuraatheid: de data zijn afkomstig van het KMI, dat instaat voor de accuraatheid.

7. Verkeersmeldingen Gent

Bron: verwerking van verkeersgegevens door Waylay.io die data ophaalt bij het open dataportaal van de stad Gent, Waze, Coyote, Bluebike...

Verwerking data: De data wordt verzameld door Waylay. Het gaat onder andere over informatie over:

 • De ondergrondse parkeergarages (bezetting)
 • De P+R (bezetting)
 • De fietsenparking aan Braunplein en Korenmarkt (aantal fietsen)
 • Bluebike (aantal vrije fietsen)
 • Waze (files en ongevallen)
 • Coyote (reistijden)

Interpretatie: de gegevens worden in lijstformaat weergegeven.

Accuraatheid: de data zijn afkomstig van vertrouwde bronnen, die instaan voor de accuraatheid.

8. Verkeersmeldingen op kaart

Bron: verwerking van verkeersgegevens door Waylay.io die data ophaalt bij het open dataportaal van de stad Gent, Waze, Coyote, Bluebike...

Verwerking data: De data wordt verzameld door Waylay. Het gaat onder andere over informatie over:

 • De ondergrondse parkeergarages (bezetting)
 • De P+R (bezetting)
 • De fietsenparking aan Braunplein en Korenmarkt (aantal fietsen)
 • Bluebike (aantal vrije fietsen)
 • Waze (files en ongevallen)
 • Coyote (reistijden)

Interpretatie: de verzamelde gegevens worden op kaart weergegeven. De kleurcodes zijn gebaseerd op de maximumsnelheid:

 • Rood betekent 90% trager dan de maximumsnelheid (sterke vertraging)
 • Geel betekent 65% trager dan de maximumsnelheid (vertragingen)
 • Groen betekent normaal verkeer

Accuraatheid: de data zijn afkomstig van vertrouwde bronnen, maar bij bijvoorbeeld Waze is dit afhankelijk van de kwaliteit van meldingen van de gebruikers.

9. R40 (stadsring): reistijd

Bron: verwerking verkeersgegevens door Waylay.io die data ophaalt bij Coyote.

Verwerking data: De data wordt verzameld door Coyote die anoniem de gegevens verzamelt van gebruikers op verschillende wegsegmenten.

Interpretatie: inschatting van de reistijd op de stadsring.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal minuten weergegeven. Op de x-as wordt de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar) weergegeven. De betekenis van de kleurcodes wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: de nauwkeurigheid hangt af van het aantal Coyote gebruikers en dit ligt lager dan nauwkeurigheid van de data gebruikt om het circulatieplan te evalueren (Be-Mobile).

10. Ramen parking

Bron: systeem geïnstalleerd door de leverancier van het verkeersgeleidingssysteem.

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van parking Ramen.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven en op de x-as de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar). De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: soms zijn er afwijkingen ten opzichte van de interne systemen van de parking, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

Relatie tot andere databronnen: Deze data wordt vrij ter beschikking gesteld op het Open Data Portaal van de Stad Gent.

Opmerking: Interparking (dat de parkings Kouter, Center en Zuid uitbaat) geeft geen open data vrij van haar parkeergarages.

11. Reep parking

Bron: systeem geïnstalleerd door de leverancier van het verkeersgeleidingssysteem.

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van parking Reep.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven en op de x-as de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar). De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: soms zijn er afwijkingen ten opzichte van de interne systemen van de parking, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

Relatie tot andere databronnen:Deze data wordt vrij ter beschikking gesteld op het Open Data Portaal van de Stad Gent.

Opmerking: Interparking (dat de parkings Kouter, Center en Zuid uitbaat), geeft geen open data vrij van haar parkeergarages.

12. Savaanstraat parking

Bron: systeem geïnstalleerd door de leverancier van het verkeersgeleidingssysteem.

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van parking Savaanstraat.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven en op de x-as de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar). De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: soms zijn er afwijkingen ten opzichte van de interne systemen van de parking, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

Relatie tot andere databronnen: Deze data wordt vrij ter beschikking gesteld op het Open Data Portaal van de Stad Gent.

Opmerking: Interparking (dat de parkings Kouter, Center en Zuid uitbaat), geeft geen open data vrij van haar parkeergarages.

13. Sint-Michiels parking

Bron: systeem geïnstalleerd door de leverancier van het verkeersgeleidingssysteem.

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van parking Sint-Michiels.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven en op de x-as de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar). De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: soms zijn er afwijkingen ten opzichte van de interne systemen van de parking, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

Relatie tot andere databronnen: Deze data worden vrij ter beschikking gesteld op het Open Data Portaal van de Stad Gent.

Opmerking: Interparking (dat de parkings Kouter, Center en Zuid uitbaat), geeft geen open data vrij van haar parkeergarages.

14. Sint-Pietersplein parking

Bron: systeem geïnstalleerd door de leverancier van het verkeersgeleidingssysteem.

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van parking Sint-Pietersplein.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven en op de x-as de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar). De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: soms zijn er afwijkingen ten opzichte van de interne systemen van de parking, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

Relatie tot andere databronnen: Deze data wordt vrij ter beschikking gesteld op het Open Data Portaal van de Stad Gent.

Opmerking: Interparking (dat de parkings Kouter, Center en Zuid uitbaat), geeft geen open data vrij van haar parkeergarages.

15. Vrijdagmarkt parking

Bron: systeem geïnstalleerd door de leverancier van het verkeersgeleidingssysteem.

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van parking Vrijdagmarkt.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven en op de x-as de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar). De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: soms zijn er afwijkingen ten opzichte van de interne systemen van de parking, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

Relatie tot andere databronnen: Deze data worden vrij ter beschikking gesteld op het Open Data Portaal van Stad Gent.

Opmerking: Interparking (dat de parkings Kouter, Center en Zuid uitbaat), geeft geen open data vrij van haar parkeergarages.

16. P+R Wondelgem

Bron: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van de P+R Industrieweg Wondelgem

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven. Op de x-as wordt de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar) weergegeven. De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: De nauwkeurigheid hangt af van het telsysteem in de slagbomen, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

17. P+R Oostakker

Bron: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van P+R Oostakker

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven en op de x-as de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar). De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: de nauwkeurigheid hangt af van het telsysteem in de slagbomen, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

18. P+R Arsenaal

Bron: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van de P+R Arsenaal.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven. Op de x-as wordt de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar) weergegeven. De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: hangt af van het telsysteem in de slagbomen, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

19. P+R The Loop

Bron: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van de P+R The Loop.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven. Op de x-as wordt de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar) weergegeven. De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: hangt af van het telsysteem in de slagbomen, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

20. P+R Bourgoyen

Bron: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Verwerking data: De data wordt verzameld door tellertjes en kliksystemen in de slagbomen.

Interpretatie: dit geeft de bezetting weer van de P+R Bourgoyen.

Op de grafiek wordt op de y-as het aantal wagens weergegeven. Op de x-as wordt de tijdsindeling (keuze tussen dag-week-maand-jaar) weergegeven. De exacte waarde wordt duidelijk als u met de muis over de grafiek beweegt.

Accuraatheid: hangt af van het telsysteem in de slagbomen, de sensoren worden regelmatig gekalibreerd.

21. Buienradar

Bron: Buienradar

Verwerking data: De data wordt verzameld aan de hand van radarbeelden.

Interpretatie: verwachte regen in Gent.

Accuraatheid: de data zijn afkomstig van Buienradar, dat verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid.

22. Luchtkwaliteit

Bron: AirVisual

Verwerking data: De data wordt gewonnen via 2 meetstations, in het Baudelopark en aan de Gustaaf Callierlaan.

Interpretatie: dit geeft maar een perceptie van de luchtkwaliteit, aan de hand van 2 meetstations (Baudelopark en Gustaaf Callierlaan).

De AQI (of Air Quality Index) is een systeem om concentratie van luchtvervuiling te vertalen in een meetwaarde. De formule bestaat uit de zes belangrijkste vervuilende stoffen (PM2.5, PM10, koolstofmonoxide - CO, zwaveldioxide - SO2, stikstofdioxide - NO2 en ozon op grondniveau) en geeft het gezondheidsrisico weer. De meest vervuilende stof met de hoogste AQI nummer bepaalt de algemene AQI index.
De Europese schaal varieert tussen 0 en 100. Hoe hoger de waarde hoe meer luchtvervuiling en hoe hoger de potentiële effecten op de gezondheid.

Er bestaan de volgende klassen:
0-25: Zeer goede luchtkwaliteit
25-50: Goede luchtkwaliteit
50-75: Gemiddelde luchtkwaliteit
75-100: Slechte luchtkwaliteit
>100: Zeer slechte luchtkwaliteit

In een volgende revisie van het Dashboard is het de bedoeling om de open data van Ircel (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu) te integreren. Die open data was bij opbouw van het Dashboard nog niet vrij beschikbaar.

Accuraatheid: de data is afkomstig van externe meetstations. De accuraatheid kan niet gecontroleerd worden.