Taxivergunning

Om met een taxi te mogen rijden of om een taxibedrijf te beginnen, moet u een taxivergunning hebben.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het aantal taxivoertuigen in Gent is beperkt tot maximum 220 (waarvan 20 exclusief elektrisch). Nieuwe kandidaten komen op een wachtlijst terecht.

Hieronder vindt u een formulier dat u digitaal kunt invullen en opsturen naar het Mobiliteitsbedrijf.

Voorwaarden

Uw aanvraag om op de wachtlijst geplaatst te worden is enkel geldig indien vergezeld van een afschrift van uw identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister Model 1 met de vermelding "exploitatie taxibedrijf".

Hernieuwen taxivergunning

De hernieuwing van een taxivergunning moet ten minste twee maanden vóór de vervaldatum van de lopende vergunning aangevraagd worden bij de Stad Gent. Bij een laattijdige aanvraag bestaat het risico dat de vergunning niet tijdig hernieuwd kan worden en dat een nieuwe vergunning zal moeten aangevraagd worden. Momenteel worden nieuwe aanvragen op een wachtlijst opgenomen. Dit is het gevolg van de beperking van het aantal vergunde taxivoertuigen.

Elke exploitant ontvangt enkele maanden voor het verlopen van de vergunning een brief van het Mobiliteitsbedrijf om eraan te herinneren om de hernieuwing tijdig aan te vragen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de exploitant de aanvraag tijdig te doen. Een aanvraag gebeurt door middel van een standaard aanvraagdocument en een bijlage per ingezet voertuig. U kan het formulier en de bijlage hieronder terugvinden.

Benodigdheden

  • Aanvraagformulier (zie downloadbaar formulier)
  • Afschrift elektronische identiteitskaart
  • Uittreksel uit het strafregister Model 1 (met vermelding 'Exploitatie taxibedrijf') van maximum drie maand oud

Procedure

Om opgenomen te worden op de wachtlijst dient de aanvrager een afschrift van zijn identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister model 1 van maximaal 3 maanden oud te bezorgen aan het Mobiliteitsbedrijf samen met het aanvraagformulier (zie downloadbaar formulier). Deze documenten dienen gemaild te worden naar mobiliteit.taxi@stad.gent.

Een aanvraag wordt pas als volledig beschouwd wanneer alle documenten in het bezit van het Mobiliteitsbedrijf zijn. Deze datum is tegelijk de datum van opname op de wachtlijst. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn inschrijving op de wachtlijst.

Vul het downloadbare formulier in

Taxi vergunning wachtlijst invulbaar PDF (188.97 KB)