Bewonersvergunning voor 9050 (Ledeberg - Gentbrugge)

Bewonersvergunning voor 9050 (Ledeberg - Gentbrugge)

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Sedert 23 mei voerde Stad Gent in uw buurt betalend parkeren in. Voor u als bewoner schept dit meer parkeerruimte, en wel om twee redenen:

  • Het betalend parkeren ontmoedigt bezoekers om lang in uw straat te parkeren;
  • U kan uw bewonersvergunning gebruiken in meerdere straten omdat de bewonerszones uitbreiden.

U beschikt permanent over een voertuig en bent gedomicilieerd in bewonerszone 10 Ledeberg-Gentbrugge maar u heeft geen bewonersvergunning? Vraag dan tijdig uw vergunning aan.

Voorwaarden

Een bewonersvergunning kunt u krijgen als u voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

  • u bent gedomicilieerd in de bewonerszone Ledeberg-Gentbrugge;
  • u hebt permanent een voertuig ter beschikking.

Wie niet gedomicilieerd is in Gent, kan geen bewonersvergunning krijgen. Ook studenten niet.

Bedrag

Per domicilie heeft u recht op 1 gratis bewonersvergunning. Bijkomend kan u een tweede betalende bewonersvergunning voor € 250 per jaar aanvragen.

Benodigdheden

Voor een eigen wagen:

identiteitskaart;
kentekenbewijs van het voertuig.

Voor een wagen die eigendom is van een andere persoon:

identiteitskaart;
kentekenbewijs van het voertuig;
attest van de verzekeringsmaatschappij dat aantoont dat u minstens medebestuurder bent, met vermelding van uw naam en van de nummerplaat.

Voor een bedrijfsvoertuig / leasingwagen:

identiteitskaart;
kentekenbewijs van het voertuig;
als werknemer: attest van de werkgever dat aantoont dat u de hoofdbestuurder bent, met vermelding van de nummerplaat en uw naam of kopie van de leasecontract met vermelding van de nummerplaat en uw naam;
als zaakvoerder: kopie van het Belgisch Staatsblad met de statuten van het bedrijf of uittreksel van KBO.

Procedure

Met de pincode en een kaartlezer kunt u een bewonersvergunning aanvragen via het e-loket, of tijdens de openingsuren aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Beschikt u niet over een kaartlezer? U kunt een resetcode aanvragen door een mail te sturen naar mobiliteit@stad.gent met als bijlage een scan of foto van uw identiteitskaart (voor-en achterzijde). U ontvangt een gebruikersnaam en login waarmee u in het e-loket uw vergunning kunt aanvragen.