Wat als u zonder vergunning een autovrij gebied in rijdt?

Rijdt u een autovrij gebied in zonder geldige vergunning? Dan krijgt u een GAS-boete van 58 euro.

Aan alle toegangen tot een autovrij gebied staan camera’s met automatische nummerplaatherkenning. Die camera’s controleren of uw nummerplaat voorkomt op de lijst met de vergunningen voor die dag en de nummerplaten van de vrijgestelde voertuigen zoals bussen van De Lijn.

58 euro

Staat de nummerplaat niet op de lijst, dan krijgt de eigenaar van het voertuig een boete van 58 euro. Om fouten te voorkomen, controleert een GAS-ambtenaar of de nummerplaat correct werd gelezen en of het voertuig effectief het autovrij gebied in is gereden.

Niet akkoord?

U hebt een GAS-boete gekregen maar u vindt dat niet terecht? Meld dat dan schriftelijk aan het Mobiliteitsbedrijf.

  • Per mail aan: mobiliteit.gas@stad.gent
  • Per brief aan: Stad Gent, Mobiliteitsbedrijf, Cel Autovrij Gebied, Botermarkt 1, 9000 Gent