Uitvoeren van werken

Onder het ‘uitvoeren van werken’ verstaan we alle werken of diensten die geen nutsdiensten zijn en worden uitgevoerd op het openbaar domein.

Wie bent u?

 • U voert werken uit of levert diensten die geen nutsdiensten zijn. Deze werken worden uitgevoerd op het openbaar domein, of aan privé-eigendommen in het autovrij gebied.
 • Indien u werkt als onderaannemer van een nutsbedrijf en u zelf niet in aanmerking komt voor de vergunning 'nutsdiensten en waardetransporten'.
 • Onder deze categorie vallen onder andere voertuigen gebruikt voor verbouwingen, nieuwbouwwerkzaamheden, depannage- of takeldiensten, verhuizen, begrafenisondernemers, gerechtsdeurwaarders, glazenwassers, loodgieters, of de captatie van beelden of geluid (tv/radio).

Waarvoor hebt u de vergunning nodig?

 • Om in het autovrij gebied werken uit te voeren of diensten te leveren.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

 • U vraagt een vergunning aan via het e-loket.

Vergunning achteraf

Een aanvrager kan in bijzondere gevallen een vergunning aanvragen via een online formulier, uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na de dag van het binnenrijden van het autovrij gebied. Dit kan enkel in volgend geval:

 • Ten gevolge van specifieke spoedeisende gevallen of omstandigheden was het voor de aanvrager onmogelijk, of uiterst moeilijk om:
  • voor het binnenrijden van het autovrij gebied een vergunning te bekomen;
  • zonder het betreffende voertuig de bestemming binnen het autovrij gebied te bereiken;
  • het binnenrijden van het autovrij gebied uit te stellen tot het bekomen van een vergunning.

Het is belangrijk dat de aanvrager de volgende zaken toevoegt aan zijn aanvraag:

 • Een motivatie waarom de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.
 • Eventuele bewijsstukken ter ondersteuning van de motivatie.

Eigenschappen, voorwaarden en beperkingen

 • Met een vergunning kunt u de hele dag (24/24) het gebied inrijden via de daaraan verbonden toegangspoorten.
 • Uw vergunning is geldig voor de duur van de werken met een maximum van 6 maanden.
 • Deze vergunning verschaft u geen toelating om door de knippen Ottogracht, Bargiebrug en H. Lippensplein te rijden.
 • U beschikt permanent over het voertuig.
 • Staat het voertuig niet op uw naam, dan voegt u 1 van onderstaande documenten toe:
  • een verzekeringsattest van het voertuig dat stelt dat de vergunninghouder minstens medebestuurder is, met vermelding van zijn naam OF
  • een attest van de werkgever of rechtspersoon die het voertuig ter beschikking stelt, of een kopie van het leasecontract, waaruit blijkt dat de vergunninghouder hoofdbestuurder is.
 • Via een opzoeking in de (Verrijkte) Kruispunt Bank Ondernemingen wordt onderzocht of uw hoofdactiviteit overeenkomt met het uitvoeren van werken of leveren van diensten die niet van algemeen en openbaar belang zijn.
 • Bij dringende gevallen kunt u achteraf een vergunning aanvragen via het e-loket, ten laatste de eerste werkdag na de dag van het binnenrijden.
 • Voor een vrachtwagen met oplegger, waarbij zowel de vrachtwagen als de oplegger een verschillende nummerplaat hebben, moet voor zowel de vrachtwagen als de oplegger een vergunning aangevraagd worden.
 • Deze vergunning geeft geen recht om te parkeren in het autovrije gebied als u geen garage of standplaats ter beschikking hebt.
 • Het louter laden en lossen van werkmateriaal of grondstoffen nodig voor het uitvoeren van de werken, valt onder de categorie ‘laden en lossen.
 • Voert u dringende werken uit bij een bewoner of een bedrijf (handelszaak of hotel) met parkeergelegenheid in een autovrij gebied, dan kan de bewoner of het bedrijf uw voertuig in de online beheertool registreren.
 • Voor innames openbaar domein kunt u contact opnemen met de dienst Inname Publieke Ruimte (Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent), tel. 09 266 79 90, e-mail: innames@stad.gent

Autovrije gebieden (met toegangspoorten)

Bekijk de kaart PDF (3.11 MB)

Voorbeeld

Een aannemer van ruwbouwwerken moet dringend een gevel stutten in de Sint-Jansvest. Hij rijdt naar de Sint-Jansvest, lost het noodzakelijke materiaal, parkeert en voert de eerste werken uit. Weer thuis vraagt hij online onmiddellijk een vergunning aan voor het autovrij gebied voor die dag en de komende vier weken waarin de werken gepland zijn. Hij vraagt zijn onderaannemers hetzelfde te doen.

Contact

Voor meer informatie of specifieke vragen over vergunningen kunt u terecht op het telefoonnummer 09 266 29 99 of op mobiliteit.autovrijgebied@stad.gent.