Laden en lossen in een autovrij gebied

Laden en lossen in een autovrij gebied kan met een vergunning.

Wie bent u?

 • Een werkgever, handelszaak of horecazaak in het autovrij gebied, zonder eigen garages of standplaatsen.
 • Een horecazaak in het autovrij gebied: voor laden en lossen naar aanleiding van een extra activiteit in de zaak (bijvoorbeeld voor muzikanten die er instrumenten of materiaal afzetten of ophalen).
 • Een leverancier die niet gevestigd is in het autovrij gebied en niet beschikt over een garage of standplaats in dat autovrij gebied.
 • Een bewoner van het autovrij gebied zonder domicilie in dat gebied (bijvoorbeeld een kotstudent of consul), die niet beschikt over een garage of standplaats, om bijvoorbeeld grote aankopen af te zetten.

Waarvoor hebt u de vergunning nodig?

 • U komt goederen, werkmateriaal of grondstoffen laden of lossen in het autovrij gebied.
 • U bent een bedrijf in het autovrij gebied waar goederen, werkmateriaal of grondstoffen geladen of gelost wordt.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

 • U vraagt een vergunning aan via het e-loket met vermelding van start- en einddatum (niet langer dan nodig).
 • U kunt voor meerdere nummerplaten een vergunning aanvragen via het e-loket.

Eigenschappen, voorwaarden en beperkingen?

 • U kunt het autovrij gebied waarvoor de vergunning geldt enkel inrijden tussen specifieke uren:
  • van 18 tot 11 uur in alle autovrije gebieden behalve het autovrij gebied rond de Overpoortstraat;
  • van 5 tot 19 uur in het autovrij gebied rond de Overpoortstraat.
 • De vergunning geldt enkel op de dagen waarvoor de vergunning wordt toegestaan.
 • Uw vergunning is maximaal 1 jaar geldig, te hernieuwen via het e-loket.
  De duur van de vergunning kan nooit langer zijn dan de duur van het huurcontract.
 • De vergunning verschaft geen toelating om door de knippen Ottogracht, Bargiebrug en H. Lippensplein te rijden.
 • Via een opzoeking in de (Verrijkte) Kruispunt Bank Ondernemingen wordt onderzocht of uw hoofdactiviteit overeenkomt met deze van een leverancier, horecazaak of handelszaak.
 • U voegt een kopie van volgende bewijsstukken toe bij de aanvraag:
  • Voor werkgevers en handelszaken: een eigendomsbewijs of huurcontract van de gebouwen waarin u gevestigd bent.
  • Voor bewoners: een eigendomsbewijs of huurcontract van de woning.
  • Wanneer de werknemer met zijn privévoertuig het autovrij gebied binnenrijdt, dan moet ook een kopie van de arbeidscontract tussen werknemer en werkgever toegevoegd worden.
 • Vrachtwagen met oplegger, waarbij zowel de vrachtwagen als de oplegger een verschillende nummerplaat hebben, dienen voor zowel de vrachtwagen als de oplegger een gratis vergunning aan te vragen.
 • Hieronder vallen niet: klanten van handelszaken of horecazaken die daar willen laden of lossen, of die daar iemand willen ophalen of afzetten.

Autovrije gebieden (met toegangspoorten)

Bekijk hier de kaart PDF (3.11 MB)

 

Voorbeeld 1

Een eigenaar van een winkel moet materiaal ophalen in de winkel in de Koestraat, om te leveren bij een klant. Via stad.gent/autovrijgebied/vergunningen vraagt u een vergunning aan voor uw wagen. Deze vergunning is een jaar geldig. De Koestraat bevindt zich in autovrij gebied 2 dat aansluit bij sector Krook. De vergunning geeft u het recht om via bepaalde toegangspoorten van autovrij gebied 2 het gebied in te rijden voor 11 uur en na 18 uur. In de praktijk kan dit op de meest eenvoudige manier van aan de stadsring via sector Krook en vervolgens via de Kouter en de Vogelmarkt. U haalt de goederen in de winkel op voor 11 uur of na 18 uur, om vervolgens te leveren bij de klant.

Voorbeeld 2

Een student verhuist naar zijn kot in de Ketelvest. De Ketelvest bevindt zich in autovrij gebied 3 dat aansluit bij sector Krook. De student vraagt minstens vijf werkdagen op voorhand een vergunning laden en lossen aan. Die vergunning is geldig voor de week van de verhuis. Deze vergunning geeft het recht om via vast gekozen toegangspoorten van autovrij gebied 3 het gebied in te rijden: vóór 11 uur en na 18 uur. In de praktijk kan dit op de meest eenvoudige manier van aan de stadsring via sector Krook en vervolgens via de Kouter en de Kortedagsteeg. Na het lossen moet hij de auto parkeren buiten het autovrij gebied.

Voorbeeld 3

Een leverancier van verf- en schildermaterialen moet lossen op de Vrijdagmarkt bij een bedrijf zonder parkeergelegenheid. De Vrijdagmarkt bevindt zich in autovrij gebied 1 dat aansluit bij sector Tolhuis. De leverancier vraagt vijf werkdagen op voorhand een vergunning aan voor de wagen. Een vergunning geeft het recht om via de toegangspoorten van autovrij gebied 1 het gebied in te rijden voor 11 uur en na 18 uur. In de praktijk kan dit op de meest eenvoudige manier van aan de stadsring via sector Tolhuis en vervolgens via Ottogracht en de Speldenstraat.

Contact

Voor meer informatie of specifieke vragen over vergunningen kunt u terecht op het telefoonnummer 09 266 29 99 of op mobiliteit.autovrijgebied@stad.gent.