Als bewoner een bezoeker registreren

Bewoners kunnen hun bezoekers (online) registreren, zodat zij voor de duur van het bezoek een vergunning hebben voor het autovrij gebied.

Wie ben je (= aanvrager)?

 • Als bewoner ben je gedomicilieerd in het autovrij gebied.
 • Je bent van plan om te verhuizen naar het autovrij gebied en je hebt daarvoor al een adreswijziging ingediend.

Voor wie vraag je de bezoekersvergunning aan (=gebruikers)?

 • Voor je bezoekers.
 • Voor aannemers en leveranciers die niet over een eigen vergunning beschikken.
 • Voor de registratie van een deelauto waar je gebruik van maakt.

Waarvoor hebben gebruikers de vergunning nodig?

 • Om te laden en lossen aan je woning.
 • Om naar uw garage of standplaats bij je woning te rijden.
 • Om iemand op te halen of af te zetten bij je woning.

Let wel: deze vergunning betekent niet automatisch dat de wagen de lage-emissiezone mag inrijden. Vraag je bezoekers om vooraf hun wagen te checken op www.lez.gent.

 

Hoe vraag je de vergunning aan voor de gebruikers?

 • Via het e-loket vraag je toegang tot de online beheertool.
  Meer uitleg hierover vind je op de pagina 'Beheertool'.
 • Die toegang tot de beheertool is tijdelijk of 1 jaar geldig en wordt automatisch verlengd indien je niet van domicilie verandert.
 • Je registreert zelf de voertuigen van de gebruikers in de online beheertool met de vermelding van begin- en einddatum.
 • De registratie is geldig vanaf de aanmelddatum tot en met de afmelddatum.
 • Elke registratie is gekoppeld aan een nummerplaat.
 • Bewoners van één of meer gezinnen die op hetzelfde domicilieadres wonen (bijvoorbeeld cohousing), spreken onderling af wie toegang aanvraagt tot de online beheertool.
 • Je kunt de nummerplaat van de registratie maximaal 3 keer per dag wijzigen (bijvoorbeeld voor een andere gebruiker die de plaats dezelfde dag wil gebruiken of voor een vervangwagen die je wil registreren).

Bekijk de instructievideo:

 

 

Hoeveel voertuigen kan je registreren?

 • Maximaal twee voertuigen per domicilieadres, ongeacht het aantal bewoners.
 • Beschikken alle bewoners van hetzelfde domicilieadres over meer dan 2 garages of standplaatsen, dan kan je een extra voertuig registreren per bijkomende garage of standplaats.

Eigenschappen, voorwaarden en beperkingen van de registratie?

 • Gebruikers van de registratie kunnen de hele dag (24/24) het autovrij gebied inrijden waarin je woning en/of garage gelegen is. 
 • Wil je als bewoner een bezoeker registreren die gebruik wil maken van je garage of standplaats, dan moet je een eigendomsbewijs of huurcontract van de garage(s) of standplaats(en) kunnen voorleggen.
 • Je registreert de voertuigen van de gebruikers op de dag zelf, desnoods na aankomst.
 • Verhuis je binnenkort naar het autovrij gebied en is je adreswijziging al ingediend, dan is de registratie die je aanvraagt voor de gebruikers maximaal drie maanden geldig. In dat geval kan de registratie 1 keer verlengd worden.
 • Met de vergunning kunnen de gebruikers niet parkeren in het autovrij gebied. Parkeren kan enkel in een garage of standplaats van de aanvrager.
 • Deze vergunning verschaft geen toelating om door de knippen Ottogracht, Bargiebrug en H. Lippensplein te rijden.
 • Deze vergunning betekent niet automatisch dat het voertuig de lage-emissiezone mag inrijden. Check het voertuig op www.lez.gent.

Autovrije gebieden (met toegangspoorten)

Bekijk de kaart PDF (3.11 MB)

 

De bewoner is (tijdelijk) minder mobiel

Ben je als bewoner (tijdelijk) minder mobiel en beschik je over een parkeerkaart voor personen met een handicap of over een doktersattest (een modelattest in te vullen door een dokter), dan kan je per domicilieadres 2 extra voertuigen registreren.

 

Dit is enkel geldig tijdens de periode van je beperkte mobiliteit. Word je doktersattest verlengd, dan wordt ook deze maatregel verlengd.

Ben je permanent minder mobiel, dan wordt deze maatregel jaarlijks automatisch verlengd, indien je niet van domicilie verandert.