Signalisatie

Info over aanvragen ‘inname openbare weg’, tijdelijke signalisatie, vaste signalisatie...

Wilt u ergens in Gent een deel van de openbare weg of van de publieke ruimte tegebruiken voor bijvoorbeeld een bouwwerf, een stelling, een puincontainer, een regenwaterafvoerpijp of een terras? Dan hebt u een vergunning nodig. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte behandelt alle aanvragen. Zij gaan daarbij te werk volgens het 'minderhinderprincipe'.

Wenst u iets te plaatsen op het openbaar domein? Vraag dan tijdig uw vergunning aan.

Parkeerplaats aanvragen voor personen met een handicap

Een aanvraag voor een parkeerplaats voor personen met een handicap mailt u naar mobiliteit@stad.gent.

Onduidelijke of onveilige verkeerssituatie?

Bij het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent kunt u terecht als er in uw buurt een verkeerssituatie is die u onduidelijk of onveilig vindt of als u meent dat een aangepaste vaste verkeersmaatregel een oplossing kan bieden. Mail naar mobiliteit@stad.gent.