Wijkmobiliteitsplan Dampoort

#ALSGETMIJVRAAGT
Dampoort

SAMEN PLANNEN VOOR EEN BETER DAMPOORT

De Dampoort is een levendige volkswijk waar verschillende nationaliteiten en generaties samen wonen en werken, elk met hun eigen verhalen en hun eigen cultuur. Die eigenzinnige mix maakt de Dampoort bijzonder boeiend. Met het Wijkmobiliteitsplan willen we je wijk nog beter maken. Veilig bereikbaar voor iedereen, gezonder en gezelliger.

3 SCENARIO'S VOOR DE TOEKOMST

De Stad verzamelde jullie ideeën, suggesties en plannen op de wijkmobiliteitsmarkt, op de stickerborden in je buurt, via Gentinfo, tijdens gesprekken met de wijkregisseur en online.

Voor Oud Gentbrugge en Dampoort selecteerden we 20 knelpunten die jullie vaak signaleerden en die een invloed hebben op de verkeerscirculatie in jullie wijk. Die knelpunten willen wij aanpakken. We werkten 3 mogelijke scenario's uit voor Dampoort en Oud Gentbrugge samen. Want je kan de rijrichting in één straat niet veranderen zonder met de straten om de hoek rekening te houden. 

3 SCENARIO'S VOOR DE TOEKOMST

De Stad verzamelde jullie ideeën, suggesties en plannen op de wijkmobiliteitsmarkt, op de stickerborden in je buurt, via Gentinfo, tijdens gesprekken met de wijkregisseur en online.

Voor Oud Gentbrugge en Dampoort selecteerden we 20 knelpunten die jullie vaak signaleerden en die een invloed hebben op de verkeerscirculatie in jullie wijk. Die knelpunten willen wij aanpakken. We werkten 3 mogelijke scenario's uit voor Dampoort en Oud Gentbrugge samen. Want je kan de rijrichting in één straat niet veranderen zonder met de straten om de hoek rekening te houden. 

 • SCENARIO 1: Het Zoneplan

  Straten worden onderbroken zodat 3 zones ontstaan: 1 in Dampoortwijk en 2 in Oud Gentbrugge. De straten blijven toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer maar zijn geen drukke assen meer.

  Ontdek het Zoneplan 
 • SCENARIO 2: Rijrichtingsplan 

  Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd door de rijrichtingen aan te passen. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer krijgen meer ruimte.

  Ontdek het Rijrichtingsplan 
 • SCENARIO 3: Het Wisselplan 

  Een mengvorm van het Zoneplan en het Rijrichtingsplan. Gentbruggebrug blijft in beide richtingen open maar doorgaand verkeer wordt wel geweerd.

  Ontdek het Wisselplan 
 • Het lnspiratieplan

  Dit is een gedurfd plan, een soort 'droomplan' op lange termijn. Het herdenkt de rol van de steenwegen doorheen de Dampoortwijk, Sint-Amandsberg en daarbuiten en bant alle doorgaand verkeer uit de Dampoortwijk. 

  Ontdek het lnspiratieplan

Resultaten eerste participatiefase 

Tijdens de eerste participatiefase in december 2019 verzamelde het Mobiliteitsbedrijf al heel wat data en signalen van bewoners, ondernemers, scholen, …

Vanuit deze data en signalen werden uiteindelijk de voornaamste knelpunten en de wijkspecifieke doelstellingen bepaald. Al de ze gegevens werden samengebracht in 1 rapport.

Verdiep je in de resultaten

JOUW GEDACHT OVER DE SCENARIO'S

Tot 20 december 2020 kon iedereen zijn gedacht zeggen over de scenario’s.

Bedankt voor jullie talrijke deelname! Bekijk alle online reacties.

JOUW GEDACHT OVER DE SCENARIO'S

Tot 20 december 2020 kon iedereen zijn gedacht zeggen over de scenario’s.

Bedankt voor jullie talrijke deelname! Bekijk alle online reacties.

STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

 • 1 | EIND 2019 & BEGIN 2020 (afgerond)

  We verzamelen alle ideeën en signalen uit jouw wijk. Kom naar de Mobiliteitsmarkt en geef jouw mening!

 • 2 | VOORJAAR & ZOMER 2020 (afgerond)

  De Stad Gent gaat aan de slag met alle suggesties en werkt verschillende scenario’s uit.

 • 3 | NAJAAR 2020 (AFGEROND)

  Op de digitale wijkmarkt op 6 december legde de Stad jou de scenario’s uit en kon je vertellen wat je goed en minder goed vindt.

 • 4 | VOORJAAR 2021

  Zodra de Stad het definitieve wijkmobiliteitsplan bepaald heeft, geven we tekst en uitleg.

 • 5 | VANAF 2022

  De Stad voert het wijkmobiliteitsplan uit zoals afgesproken.

 • 6 | ZES MAANDEN NA DE UITVOERING

  Evalueer mee of de aanpassingen jouw wijk beter maken.

Meer weten over het wijkmobiliteitsplan?

Neem een kijkje in de brochure PDF (10.21 MB)

TELDE JE MEE?

Inwoners van de wijken Dampoort en Oud Gentbrugge kregen de uitnodiging om het verkeer (voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens) te tellen in hun straat. De telcampagne ging door op donderdag 21 januari 2021 tussen 17u en 18u. 

Met deze telcampagne wil de Stad Gent meer inzicht verwerven in de verkeersdrukte in deze wijken en de bestaande verkeersdata verrijken, in het bijzonder in de woonstraten. Met dit inzicht, kan de Stad Gent actie ondernemen om het (te) drukke verkeer in de straten aan te pakken. De komende jaren zal er weer een oproep gelanceerd worden om een uurtje te tellen in je straat, de volgende telcampagne zal in het voorjaar van 2022 doorgaan. Tel je dan (weer) mee?

De onderstaande kaart geeft de resultaten van de telcampagne weer. Door in de legende intensiteiten voetgangers, fietsers en voertuigen aan te klikken, kan je nagaan hoeveel er van elk type verkeersdeelnemers werd geteld. Als je op de lijn in een straat klikt, zie je ook de getelde aantallen.

Opgelet:

 • In straten waar meerdere buren geteld hebben, is steeds de gemiddelde waarde van deze tellingen weergegeven
 • Tellingen die niet volledig waren, zijn niet in de kaart opgenomen (bv. geen volledig uur geteld…)