Auto's

Het Circulatieplan geeft aan hoe de circulatie van het autoverkeer er in de toekomst zal uitzien.

Concrete indeling en maatregelen

Concreet wordt de binnenstad opgedeeld in 6 sectoren, aangevuld met de bestaande en verruimde autovrije gebieden. Meer weten over de specifieke ingrepen per sector? U kunt hieronder doorklikken naar elke sector:

De doorgang van regulier autoverkeer tussen de verschillende zones wordt onmogelijk gemaakt met verschillende maatregelen, zoals knippen, het verruimen van de autovrije gebieden of circulatiemaatregelen. Deze maatregelen zijn op strategische plaatsen gekozen in functie van:

 • Het weren van doorgaand verkeer op de grote doorgaande assen, zoals die uit de probleemanalyse blijken.
 • De doorstroming van het openbaar vervoer.
 • De uitbreiding van een kwalitatieve autovrije of autoluwe zone in het historische centrum van de stad, (vb. omgeving Gravensteen) of de belangrijkste studentenas (Sint-Pietersnieuwstraat – Overpoortstraat).

Het Circulatieplan wil de bereikbaarheid van de binnenstad voor alle verkeersmodi verbeteren door de maximale scheiding van de verschillende vervoersmodi over de invals- en bestemmingswegen en het weren van doorgaand verkeer. Alle bestemmingen binnen de zes aparte sectoren blijven bereikbaar, ook met de auto. Maar in sommige gevallen zal dit op een andere manier of via een andere route moeten gebeuren.

De Stad zette bovendien sterk in op het uitbreiden van de park-and-ride capaciteit. U kunt alles over de park-and-rides hieronder terugvinden:

Waar wordt fundamenteel ingegrepen?

 • Ottogracht
  De ottogracht maakt deel uit van één van de belangrijkste doorgaande assen doorheen de binnenstad, parallel aan het oostelijk gedeelte van de stadsring. Door centraal op die noord-zuidas te knippen wordt deze ontlast van het doorgaand verkeer en kunnen een aantal straten hun functie opnemen van ontsluitingsas voor een bepaalde buurt.
 • Reep
  De rijrichtingen op de Reep wijzigen, met als doel het doorgaand verkeer vanaf de Sint-Jacobsnieuwstraat richting Kuiperskaai en verder naar de B401 toe te weren.

 • Recolettenbrug (begin autovrij gebied)
  De Recolettenbrug is een belangrijk onderdeel van de zuidelijke oost-westas van het doorgaande verkeer in de binnenstad. Via de Recolettenbrug kan het autoverkeer via de B401 over de Vlaanderenstraat en de Kouter rechtsreeks naar het westelijke gedeelte van de binnenstad rijden, en vice versa. Dit zorgt voor heel wat vertragingen voor het openbaar vervoer (zowel de lijn 1 als de lijn 2) en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van de ruime omgeving van de Kouter.
 • Rekelingebrug – Geldmunt (begin autovrij gebied)
  De knippen aan de Rekelingebrug en de Geldmunt zorgen voor het weren van doorgaand autoverkeer van oost naar west en vice versa ten noorden van het autovrij gebied, maar vooral voor een verbetering van de leefbaarheid en de belevingskwaliteit van de Rekelingestraat, het Sint-Veerleplein, de Geldmunt en de as Kraanlei-Oudburg. Die straten kunnen op die manier deel gaan uitmaken van het uitgebreide autovrij gebied.
 • Omgeving Verlorenkost – Sint-Agnetebrug
  Het knippen van deze omgeving, in combinatie met diverse wijzigingen in de rijrichtingen in de omgeving van de Coupures, zorgt ervoor dat de Coupures en de Verlorenkost worden omgevormd tot ontsluitingswegen voor de buurten errond, en niet langer fungeren als doorgaande as of als shortcut voor de R40.
 • Lippensplein
  Het betreft hier het knippen van de relatie Brabantdam – Brabantdam: vandaag zorgt het verkeer dat vanuit de richting Kouter via de Brabantdam het Lippensplein dwarst en via het tweede deel van de Brabantdam richting Sint-Anna rijdt voor heel wat hinder op dit kruispunt. Bovendien gaat het om een doorgaande beweging tussen de sector Krook en Portus Ganda.
 • Bargiebrug
  De knip aan de Bargiebrug maakt een einde aan het grote aandeel doorgaand autoverkeer door de Brugse Poort dat via de Drongensesteenweg of de Bevrijdingslaan en de Phoenixstraat naar en van de binnenstad rijdt. Dit zal de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van deze assen sterk doen verbeteren, maar ook de doorstroming van de bussen op deze assen, in de eerste plaats uiteraard lijn 3.
 • Griendeplein
  Het Griendeplein krijgt enkelrichtingsverkeer, staduitwaarts met uitzondering van het openbaar vervoer dat in tweerichtingsverkeer blijft. De stadinwaartse beweging voor het autoverkeer vanuit de Wondelgemstraat en de Gebroeders De Smetstraat verdwijnt dus.

  Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende knippen, die uiteraard ook cruciaal zijn, maar voornamelijk noodzakelijk ter ondersteuning van de grote knippen die hierboven beschreven zijn. Op zich hebben ze een veel lokalere impact. De argumentatie van deze maatregelen wordt verder uitgewerkt bij de beschrijving van de verschillende sectoren. Voorbeelden:
  • Pauwbrug
  • Kolveniersbrug
  • Academiebrug
  • Lievebrug
 • Daarnaast zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in de circulatie:
  • Sint-Jorisbrug - Reke
  • De Smetbrug
 • De invoering van een aantal nieuwe autovrije gebieden zal ook een belangrijk effect hebben:
  • Korte Dagsteeg (begin autovrij gebied)
  • Overpoortstraat (nieuw autovrij gebied)

Bereid u goed voor

U kunt u voorbereiden op de invoering van het Circulatieplan door alvast uw nieuwe route te bekijken. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de onderstaande tool: