Scholenwerking

Iedereen wil graag een veilige en aangename schoolomgeving. Een aangepaste infrastructuur en handhaving spelen daarbij een belangrijke rol. Even belangrijk is educatie en sensibilisatie.