Projecten en plannen mobiliteit

Meer info over het mobiliteitsplan en allerlei projecten die de mobiliteit in Gent willen verbeteren.

De Stad Gent werkt ook aan projecten die de mobiliteit willen verbeteren. Hiervoor is het bezig met wegen- en infrastructuurwerken of met de planning van deze werken, al dan niet in partnerschap met andere overheden, om dit te realiseren.

 

Heel concreet gaat het hier onder andere om: