Met de fiets naar school

Tips voor ouders en scholen om de fietsrit naar school veiliger te maken.

Fietsen is een snelle en gezonde manier om naar school te gaan. Toch is het voor ouders niet altijd even vanzelfsprekend om de kinderen met de fiets naar school te sturen. Ook scholen kunnen werken aan een veiligere schoolomgeving. De Stad Gent ondersteunt scholen hierbij.

Enkele tips voor ouders

  • Stippel een veilige route uit aan de hand van de fietsrouteplanner of de fietskaart. De kortste route is niet noodzakelijk de meest veilige.
  • Draag een fietshelm en een fluo-hesje.
  • Verken de route meermaals samen op voorhand. Bespreek de gevaarlijke punten en maak eventueel precieze afspraken: hier altijd stoppen, daar oversteken,…

Wat kan de school doen?

Scholen die willen werken aan een veiligere schoolomgeving kunnen contact opnemen met de scholenconsulenten van het Mobiliteitsbedrijf via mobiliteit@stad.gent.

We geven u hier alvast enkele inspirerende voorbeelden mee:

  • Een fietsmeester komt naar uw school. Samen met de leerkracht geeft hij praktische fietseducatie aan de leerlingen. Meer informatie: www.meesteropdefiets.be.
  • Een groepje leerlingen, begeleid door een volwassene, fietspoolt naar school. Op www.fietspoolen.be leest u er meer over.
  • Scholen maken zelf een schoolroutekaart. De website www.mobielvlaanderen.be helpt u op weg.
  • Basisscholen kunnen terecht bij 'Sam De Verkeersslang' voor fietsinformatie, werkboekjes en campagnemateriaal. Meer info op www.verkeersslang.be.
  • DVD 'Fietspaspoort'. Rond de leeftijd van 10 jaar wagen heel wat kinderen zich alleen in het verkeer. Zijn ze zich bewust van alle mogelijke gevaren en weten ze hoe zij zich in allerhande situaties moeten gedragen? Met DVD 'Fietspaspoort' speelt u hierop in. Meer informatie vindt u op de website van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.
  • Mobiel 21 vzw is een centrum voor kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzame en veilige mobiliteit. Zij hebben een ruim educatief aanbod.
  • De Gentse politie stelt educatief materiaal ter beschikking voor scholen. Bij het Bureau Jeugd van de politie kunt u terecht voor brochures, flyers en ander educatief materiaal. U kunt er ook een fietskoffer voor lagere scholen en een behendigheidsparcours ontlenen. Meer informatie vindt u bij het Bureau Jeugd van de Politie Gent.

Richt met de school een schoolstraat in

De school kan in samenwerking met de Stad Gent een schoolstraat inrichten. Dit betekent dat de straat waarin de ingang van de school zich bevindt, een half uurtje autovrij wordt bij het begin en einde van de schooldag. Zo creëren we een veiligere schoolomgeving.

Lees meer over de schoolstraten en hoe u als school kan deelnemen.