Parkeren voor personen met een beperking

Personen met een beperking kunnen bovengronds bijna overal gratis parkeren. Ondergronds zijn plaatsen voorzien, maar die zijn wel betalend.

Personen met een beperking kunnen bovengronds (bijna) overal gratis parkeren (met een kaart voor personen met een handicap) en hoeven geen nummerplaat in te tikken aan de parkeerautomaat. De parkeerwachter controleert dan de aanwezigheid van uw kaart voor personen met een handicap.

Dit geldt niet op:

  • parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners
  • parkeerplaatsen waar ultrakortparkeren van toepassing is
  • parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen
  • parkeerplaatsen voorbehouden voor marktkramers

Welzijnsinformatie

Alle informatie voor professionele zorgverstrekkers of personen met een beperkte mobiliteit kunt u vinden op onderstaande pagina: