Parkeren op straat

Parkeren op straat verschilt in prijs en tijdsduur naargelang de tariefzone. In iedere zone kunt u een aantal minuten gratis parkeren.

In deze webkaart kunt u verschillende 'lagen' weergeven, onder andere de bewonerszones, de tariefzones, de locatie van de parkeerautomaten... U kunt ook zoeken op straatnaam.

 • U kunt de kaart op het volledig scherm weergeven door op het uitvergroot-icoontje in de rechterbovenhoek van de kaart te klikken.
 • Het icoon '>' in de linkerbovenhoek maakt de legende van de kaart zichtbaar.

Parkeertarieven

Deze parkeerregeling is uitgewerkt om meer rotatie te creëren op parkeerplaatsen, zowel voor bewoners als voor kortparkerende bezoekers.

Op zon- en feestdagen moet u niet betalen om (bovengronds) te parkeren.
(1 januari, Paasmaandag, 1 mei Dag van de Arbeid, O.L.H. Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli Nationale Feestdag, 15 augustus O.L.V. Hemelvaart, 1 november Allerheiligen, 11 november Wapenstilstand, 25 december Kerstdag)

rode tariefzone

In de centraal gelegen rode tariefzone kunt u een parkeerrecht voor maximaal 3 uur kopen tussen 9 en 19 uur. Na 19 uur kunt u langer parkeren. U moet in deze zone betalen tot 23 uur. Een dagtarief is in deze zone dus niet mogelijk.

oranje tariefzone

De oranje tariefzone, de tweede schil rond het centrum, is hoofdzakelijk gericht op bewonersparkeren. Maar ook kort- en langparkeerders kunnen er hun wagen kwijt. U dient er te betalen tussen 9 en 23 uur. Na 19 uur liggen de tarieven lager.

gele tariefzone

In de gele tariefzone in de buurt van de stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort kunt u tussen 9 en 19 uur niet langer dan 5 uur parkeren (maximumtarief 7,50 euro voor 5 uur). Na 19 uur parkeert u er gratis en kunt u langer dan 5 uur parkeren.

Opgelet: in commerciële straten mag u tussen 9 en 19 uur altijd maximaal 3 uur parkeren. In deze zone geldt dat voor de Antwerpsesteenweg (tussen de Land van Waaslaan en de Visitatiestraat) en de Dendermondsesteenweg (van de Dampoort tot de Blijde Inkomststraat).

groene tariefzone en "Groene Zone Uitbreiding"

In de groene tariefzone parkeert u het goedkoopst. Na 19 uur parkeert u er gratis.

Op de kaart ziet u ook een "Groene Zone Uitbreiding": dat is het gearceerde groene stuk. Daar geldt nu nog geen betalend parkeren, maar in de toekomst kan het wel ingevoerd worden.

blauwe zone en "Blauwe Zone Speciaal"

In een blauwe zone hoeft u niet te betalen voor een parkeerplaats, maar u kunt er niet lang parkeren. Om in een blauwe zone reglementair te staan, dient u uw parkeerschijf voor te leggen (maximum 2 uur).

Op de kaart ziet u ook een "Blauwe Zone Speciaal": dat is het gearceerde blauwe stuk. Het gaat hier om twee "speciale zones" waar een afwijkend parkeerregime geldt.

olijfgroene zone

In de olijfgroene zone op The Loop (= de parkeerterreinen bij Flanders Expo) geldt een ander parkeerregime. Betalend parkeren per halve of hele dag en bij grote beurzen en andere evenementen worden evenemententickets in de beurshallen verkocht.

Parkeerrecht

> Een parkeersessie gekocht in de ene zone, kan niet altijd gebruikt worden in een andere zone. In het overzicht hieronder ziet u welk parkeerrecht waar geldig is.

> Een parkeersessie blijft wel geldig in dezelfde zone, ook als u uw wagen in die zone verplaatst (dus zolang u parkeert in dezelfde tariefzone (kleur) en binnen de tijdsduur waarvoor u hebt betaald).

 • Een parkeerrecht aangekocht in de rode zone is ook nog geldig in de gele, oranje en groene zone.
 • Een parkeerrecht aangekocht in de gele zone is ook nog geldig in de oranje en groene zone.
 • Een parkeerrecht aangekocht in de oranje zone is ook nog geldig in de groene zone.
 • Een parkeerrecht aangekocht in de groene zone is enkel geldig inde groene zone.
 • Een parkeerrecht voor The Loop is enkel geldig op The Loop.
 • Het is niet mogelijk om met een dagticket van de oranje zone in de gele zone te staan (de gele zone biedt geen dagticketoptie aan).

Parkeren voor minder mobiele personen

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag u gratis en onbeperkt bovengronds parkeren. U mag niet parkeren op de voorbehouden bewonersplaatsen. Op plaatsen waar ultrakortparkeren geldt, mag u enkel parkeren als u er betaalt.

Parkeerautomaten

De parkeerautomaten werken digitaal. U tikt op het scherm van de parkeerautomaat uw nummerplaat en de tijd die u wilt parkeren in, betaalt en vervolgt uw weg.

Betalen aan een nieuwe parkeerautomaat:

 1. kies uw taal, lees de tariefinfo en druk op start
 2. tik uw nummerplaat in*
 3. kies uw parkeertijd
 4. kies de betalingswijze (kaart of cash)
 5. geef aan of u een betaalbewijs wilt

* De parkeerwachter gaat via uw nummerplaat na of uw wagen op het moment van de controle over een parkeerrecht beschikt. Het ticketje in de wagen hoeft dus niet meer.

Hoe werkt de nieuwe parkeerautomaat?

Bekijk de handleiding PDF (89.32 KB)

Mobiel parkeren

Voor het bovengronds parkeren in Gent kunt u ook via sms of app betalen, met uw mobiele telefoon. U betaalt alleen de tijd die u werkelijk parkeerde. De controleurs kunnen aan de hand van uw nummerplaat zien dat u hebt betaald.

Snel even een boodschap ophalen?

In iedere tariefzone kunt u een aantal minuten gratis parkeren.

In tariefzones rood, oranje en geel is dat 2 x 20 minuten per dag. In tariefzone groen is dat 2 x 30 minuten per dag.

U dient minstens 20 minuten tussen beide gratis sessies te laten en u tikt uw nummerplaat in zodat de parkeerwachters weten dat u slechts een beperkte tijd parkeert.

Kortparkeren in commerciële straten

Om de winkelende bezoekers voldoende parkeerplaats te bieden, geldt in een aantal commerciële straten een aangepast parkeerregime. Daar kunt u enkel voor korte tijd (maximum 3 uur) tegen betaling parkeren. Langparkeren is er niet mogelijk. In sommige straten kunt u, zelfs als bewoner, overdag niet langer dan 3 uur parkeren.

Ultrakort parkeren

Gent heeft op diverse locaties parkeerplaatsen voorbehouden voor kiss&ride, laden en lossen, maximum 30 minuten, maximum 15 minuten, etc. Deze parkeerplaatsen worden nu allemaal hernoemd naar ultrakort parkeren en volgen voortaan allemaal dezelfde regels.

 • Van maandag tot zaterdag, telkens tussen 7 en 19 uur, kunt u op deze plaatsen parkeren voor 30 minuten in de groene tariefzone en 15 minuten in de andere tariefzones.

Hiervoor dient u uw nummerplaat in te tikken aan de parkeerautomaat. U kunt hiervoor een gratis parkeersessie gebruiken of betalen indien uw gratis minuten voor die dag al zijn opgebruikt. Ook bewoners en mensen met een beperking dienen hier gebruik te maken van de parkeerautomaten en de parkeerduur te respecteren. De parkeerkaarten en parkeervergunningen gelden niet bij ultrakortparkeren.

Opgelet: ook buiten de tijdvensters van ultrakort parkeren (dus voor 7 uur en na 19 uur) dient u te betalen, volgens de regels die gelden voor die zone. Dus, in de rode en oranje tariefzone tot 23 uur.

Wat met aanhangwagens?

Ook voor een aanhangwagen moet u soms een parkeerrecht kunnen voorleggen.

Parkeerretributie

De volledige administratieve afhandeling van de uitgeschreven retributies gebeurt door het Mobiliteitsbedrijf. Voor vragen of opmerkingen over een retributie kunt u tijdens de openingsuren bellen naar 09 266 28 30 of u kunt mailen naar mobiliteit.parkeerheffingen@stad.gent. U kunt daarvoor ook langskomen aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

 • Indien u niet hebt betaald in een straat waar betalend parkeren of blauwe zone geldt, riskeert u om de 3 uur een retributie van 30 euro. U kunt zo dus meerdere retributies ontvangen!
 • Indien u op een voorbehouden bewonersplaats parkeert, riskeert u om de drie uur een retributie van 80 euro. Ook daar kunt u dus meerdere retributies krijgen.
 • De retributie moet binnen de 14 dagen betaald worden.
 • Betalen kan op het rekeningnummer BE53 0910 1965 4653
 • Vermeld zeker de juiste 'gestructureerde mededeling'. U vindt die op de retributiebon, of in de herinneringsbrieven.