Beheertool vergunningen

Met de online beheertool kan je zelf vergunningen regelen en bezoekers toegang geven tot het autovrij gebied. Lees hier hoe je dat doet.

Wie krijgt toegang tot de online beheertool?

De volgende categorieën van vergunningen kunnen gebruik maken van de online beheertool:

Vraag toegang tot de online beheertool

Wil je gebruik maken van de online beheertool, dan moet je vooraf toegang aanvragen. Je hebt een gebruikersnaam (nummer) en pincode nodig. Hoe krijgt je die?

 • Ga naar het e-loket
 • Klik op 'inloggen' (blauwe link onderaan de pagina) 
 • Geef aan welke categorie van vergunning je nodig hebt (toegangsvergunning autovrij gebied) 
 • Volg de stappen in het e-loket
 • Binnen 5 werkdagen krijg je een e-mail met gebruikersnaam (nummer) en pincode. Deze gegevens zijn NIET gelijk aan de inloggegevens voor het e-loket.
 • Met deze gebruikersnaam (nummer) en pincode kan je inloggen op de online beheertool.

Opgelet, bij de stap 'Welk soort vergunning voor bewoner van het voetgangersgebied wilt u aanvragen?':

 • Kies voor 'Bezoekersvergunning' (hiermee wordt de online beheertool bedoeld).
 • Geef ook antwoord op de vraag of het gaat om 'Beperkte mobiliteit' (bewoners met een beperkte mobiliteit mogen 2 extra nummerplaten invoeren).
 • Geef ook antwoord op de vraag of je over een eigen parkeervoorziening (garage of standplaats) beschikt.

Duur van de vergunning

 • De vergunning geldt vanaf de dag van de aanvraag tot de dag waarop je de nummerplaat afmeldt of wijzigt (en dat tot 23.59 uur).
 • Een nummerplaat die op een bepaalde dag werd ingegeven, krijgt die vergunning van 00 uur ’s morgens tot 24 uur ’s avonds.

Nooit toelating voor parkeren

Je kan zelf een aantal nummerplaten gelijktijdig in het systeem invoeren en zo toestemming verlenen om het autovrij gebied in te rijden. Deze vergunning geeft je geen toelating om te parkeren in het autovrij gebied. Dat is nooit toegestaan.

Hoe werkt het?