Bewonersvergunning voor 9040 (St.-Amandsberg - Dampoort)

Bewonersvergunning voor 9040 (St.-Amandsberg - Dampoort)

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Sedert 9 mei voerde Stad Gent in je buurt betalend parkeren in. Voor jou als bewoner schept dit meer parkeerruimte, en wel om twee redenen:

 • Het betalend parkeren ontmoedigt bezoekers om lang in jouw straat te parkeren;
 • Je kan je bewonersvergunning gebruiken in meer straten omdat de bewonerszones groter worden.

Je ontving onze brief en je beschikt permanent over een voertuig maar je hebt geen bewonersvergunning? Vraag dan tijdig je vergunning aan.

Voorwaarden

Een bewonersvergunning kan je krijgen als je voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

 • je bent gedomicilieerd in de bewonerszone Dampoort-Sint-Amandsberg;
 • je hebt permanent een voertuig ter beschikking.

Wie niet gedomicilieerd is in Gent, kan geen bewonersvergunning krijgen. Ook studenten niet.

Bedrag

Per domicilie heb je recht op 1 gratis bewonersvergunning. Bijkomend kan je een tweede betalende bewonersvergunning voor 250 euro per jaar aanvragen.

Benodigdheden

Voor een eigen wagen:

 • identiteitskaart;
 • kentekenbewijs van het voertuig.

Voor een wagen die eigendom is van een andere persoon:

 • identiteitskaart;
 • kentekenbewijs van het voertuig;
 • attest van de verzekeringsmaatschappij dat aantoont dat je minstens medebestuurder bent, met vermelding van je naam en van de nummerplaat.

Voor een bedrijfsvoertuig / leasingwagen:

 • identiteitskaart;
 • kentekenbewijs van het voertuig;
 • als werknemer: attest van de werkgever dat aantoont dat je de hoofdbestuurder bent, met vermelding van de nummerplaat en je naam of kopie van de leasecontract met vermelding van de nummerplaat en je naam;
 • als zaakvoerder: kopie van het Belgisch Staatsblad met de statuten van het bedrijf of uittreksel van KBO.

Procedure

Met de pincode en een kaartlezer of met een federale token kan je een bewonersvergunning aanvragen via het e-loket, of tijdens de openingsuren aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Beschik je niet over een kaartlezer? Je kan een resetcode aanvragen door een mail te sturen naar mobiliteit@stad.gent met als bijlage een scan of foto van je identiteitskaart (voor-en achterzijde). Je ontvangt een gebruikersnaam en login waarmee je in het e-loket je vergunning kunt aanvragen.