Aangepast rolstoelvervoer en vrijwilligersvervoer

Minder mobiele personen kunnen gebruik maken van aangepast rolstoelvervoer en vrijwilligersvervoer.

In opdracht van stad Gent, en in samenwerking met de koepel van mindermobielencentrales CPA vzw Taxistop, voorziet Mobar vzw in Gent in aangepast rolstoelvervoer en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaren met een beperkt inkomen.

Vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaren met een beperkt inkomen


Voor wie?

  • U bent gedomicilieerd in Gent
  • U hebt recht op 'verhoogde tegemoetkoming'. Dit wordt bepaald door uw jaarlijks inkomen. Informeer bij uw mutualiteit of u rechthebbende bent.
  • Voor de gevraagde rit mag geen openbaar vervoer beschikbaar zijn tenzij dit ontoegankelijk is zonder hulp van derden.
  • U hebt geen eigen wagen of je kan er tijdelijk geen gebruik van maken. De reden daarvan wordt bewezen met een attest, ondertekend door een arts.
  • Om gebruik te maken van het vervoer moet u lid zijn van Mobar vzw.

Meer informatie?
Meer informatie over de voorwaarden en kostprijs, vindt u op de website van Mobar vzw: www.mobar.eu > Diensten > Vrijwilligersvervoer

Aangepast rolstoelvervoer


Voor wie?

  • U kunt zich niet verplaatsen zonder gebruik te maken van een gewone rolstoel, ligrolstoel, elektrische rolstoel, scooter, enz ...
  • U kunt niet zelfstandig in en uit een gewone wagen stappen.
  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer en enkel in de rolstoel vervoerd worden.
  • Deze permanente of tijdelijke beperking dient bewezen te worden met een door een medisch attest, ondertekend door een arts.
  • U hebt geen eigen wagen of u kunt er tijdelijk geen gebruik van maken. De reden moet vermeld staan op het medisch attest.

Meer informatie?
Meer informatie over de voorwaarden en kostprijs, vindt u op de website van Mobar vzw: www.mobar.eu > Diensten > Aangepast rolstoelvervoer