Vergunningen autovrij gebied voor minder mobiele mensen

Ben je minder mobiel en wil je het autovrij gebied in? Lees welke vergunningen jij en je zorgverstrekker kunnen aanvragen.

Vergunningen voertuig bewoners

Ben je een gedomicilieerde bewoner met een vergunning voor een autovrij gebied? Dan kan je laden en lossen aan je woning, rijden naar je garage of een standplaats bij je woning en iemand ophalen of afzetten.

Let op: met deze vergunning kan je niet parkeren in het autovrij gebied en kan je de knippen niet doorrijden.

Als bewoner een bezoeker registreren 

Bewoners kunnen zelf toegang verlenen aan bezoekers, aannemers en leveranciers, en aan een deelauto's waar je gebruik van maakt. Dat doe je via een online beheertool.

Privévervoer van personen met een beperkte mobiliteit

Ben je minder mobiel, dan kan je een dagvergunning aanvragen voor privévervoer. Daarmee kunnen vrienden of familieleden je afzetten of ophalen in het autovrij gebied.

Je moet beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap of over een doktersattest. Na aanvraag krijg je dan een eenmalige toelating om het autovrij gebied binnen te rijden.

Georganiseerd vervoer van minder mobiele personen

Voertuigen van erkende organisaties met als (hoofd)activiteit het vervoeren van mensen met een beperkte mobiliteit, krijgen een vergunning. Hiermee kunnen ze het autovrij gebied inrijden en minder mobiele mensen ophalen of afzetten.

Vergunningen voor zorgverstrekkers

Medici en andere zorgverstrekkers gebruiken deze vergunning om op huisbezoek te kunnen gaan bij hun patiënten. Hiermee kan je het autovrij gebied inrijden voor huisbezoeken aan patiënten en het leveren van warme maaltijden.

Heb je vragen over vergunningen?

Voor meer informatie of specifieke vragen over vergunningen kan je terecht op het telefoonnummer 09 266 29 99 of op mobiliteit.autovrijgebied@stad.gent.

 

Veelgestelde vragen