Parkeervergunning voor zorgverstrekkers

Je kan als zorgverlener een parkeervergunning voor zorgverstrekkers aanvragen of je vergunning verlengen, via het webformulier.

Inhoud

Waar gaat het over?

De zorgverstrekker krijgt maximaal één parkeervergunning per voertuig. Aan een parkeervergunning kan maximaal één kenteken worden gekoppeld.

 • Met deze parkeervergunning mag je het voertuig parkeren op het volledige grondgebied van Gent, in zones met betalend parkeren, blauwe zones en op plaatsen voorbehouden voor houders van een gemeentelijke bewonersvergunning (de vroegere voorbehouden bewonersplaatsen).

 • Je mag de hele dag gratis parkeren, maar nooit langer dan 2 uur op dezelfde plaats.

 • Je moet je parkeerschijf gebruiken om de starttijd van het parkeren aan te geven.

 • Mantelzorgers mogen met hun vergunning enkel parkeren in de bewonerszone gekoppeld aan het domicilie van de zorgbehoevende.
   

  Het gebied binnen de stadsring R40 is vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ). Check op www.lez2020.gent of je wagen de LEZ mag inrijden.

Wat zijn de voorwaarden?

De zorgverstrekker of organisatie die de parkeervergunning aanvraagt, is officieel erkend door het RIZIV of door de Vlaamse Gemeenschap.

Een mantelzorger moet beschikken over een ingevuld exemplaar van het 'attest van registratie als mantelzorger', af te leveren door de zorgkas van de zorgbehoevende. Dit attest kan je downloaden of aanvragen aan het loket van het Mobiliteitsbedrijf. 

Een organisatie voor georganiseerd vervoer van minder mobiele personen dient te beschikken over een bewijs van erkenning als: 

 • Minder Mobiele Centrale
 • Ziekenfonds dat minder-mobielenvervoer organiseert
 • Vervoerder belast met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

Hoeveel kost het?

De parkeervergunning voor zorgverstrekkers kost 100 euro per jaar.

Wat heb ik nodig?

 • 1A. RIZIV-kaart en -nummer OF inschrijvingsbewijs van verzorgende, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap
 • 1B. Attest van registratie als mantelzorger, afgeleverd door de zorgkas van de zorgbehoevende
 • 1C. Bewijs van erkenning als
  - Minder Mobiele Centrale
  - Ziekenfonds dat minder-mobielenvervoer organiseert
  - Vervoerder belast met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit
 • 2. De inschrijvingsbewijzen van de voertuigen, en eventuele bewijsstukken die een link kunnen aantonen tussen jou als aanvrager van de parkeervergunning en de eventuele andere eigenaar van het voertuig.

Welke stappen zijn er?

Een parkeervergunning voor zorgverstrekkers kan je aanvragen via het e-loket of je kan de vergunning rechtstreeks aanvragen aan het loket van het Mobiliteitsbedrijf (Sint-Michielsplein 9).

Noot: de vergunning voor zorgverstrekkers is niet te verwarren met de Parkeer + Zorg-kaart.

Verlenging van de vergunning

Een maand voor de vervaldatum van je vergunning krijg je een herinnering per mail (of brief).

 • Je moet de vergunning verlengen, minstens vijf werkdagen voor de geldigheidsduur van de vergunning afloopt.
 • Je kan je vergunning vernieuwen via het e-loket.
 • Je hebt geen bewijsstukken nodig voor de vernieuwing.

Gelijkaardige producten