Taxivergunning

Om met een taxi te mogen rijden of om een taxibedrijf te beginnen, moet je een taxivergunning hebben.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het aantal taxivoertuigen in Gent is beperkt tot maximum 220 (waarvan 20 exclusief elektrisch). Nieuwe kandidaten komen op een wachtlijst terecht.

Hieronder vind je een formulier dat je digitaal kunt invullen en opsturen naar het Mobiliteitsbedrijf.

De zone binnen de stadsring (R40) is een lage-emissiezone. Check of jetaxi de LEZ mag inrijden op www.lez2020.gent.

Voorwaarden

Je aanvraag om op de wachtlijst geplaatst te worden is enkel geldig als er een afschrift bij zit van je identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister Model 1 met de vermelding "exploitatie taxibedrijf".

Hernieuwen taxivergunning

De hernieuwing van een taxivergunning moet je ten minste twee maanden vóór de vervaldatum van de lopende vergunning aanvragen bij de Stad Gent. Vraag je het te laat aan, dan loop je het risico dat je vergunning niet op tijd hernieuwd kan worden en dat je een nieuwe vergunning zal moeten aanvragen. 

Elke exploitant ontvangt enkele maanden voor het verlopen van de vergunning een brief van het Mobiliteitsbedrijf om eraan te herinneren om de hernieuwing tijdig aan te vragen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de exploitant de aanvraag tijdig te doen. Een aanvraag gebeurt door middel van een standaard aanvraagdocument en een bijlage per ingezet voertuig. Je vindt het formulier hieronder.

Benodigdheden

  • Aanvraagformulier (zie downloadbaar formulier)
  • Afschrift elektronische identiteitskaart
  • Uittreksel uit het strafregister Model 1 (met vermelding 'Exploitatie taxibedrijf') van maximum drie maand oud

Procedure

Om opgenomen te worden op de wachtlijst moet je als aanvrager een afschrift van je identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister model 1 van maximaal 3 maanden oud bezorgen aan het Mobiliteitsbedrijf samen met het aanvraagformulier (zie downloadbaar formulier). Die documenten mail je naar mobiliteit.taxi@stad.gent.

Een aanvraag is pas als volledig als alle documenten in het bezit van het Mobiliteitsbedrijf zijn. De datum waarop je aanvraag volledig is, is tegelijk de datum van opname op de wachtlijst. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de inschrijving op de wachtlijst.

Vul het downloadbare formulier in

Taxi vergunning wachtlijst invulbaar PDF (188.97 KB)