Taxireglementering - bijkomende documenten

U dient uw taxivergunning tijdig te vernieuwen, anders riskeert u uw vergunning kwijt te geraken.

Taxireglementering

De exploitatie van de taxidiensten en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van de Stad Gent wordt onder meer geregeld via de voorwaarden en de voorschriften in het 'Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder'.

Bijkomende documenten