Drie tips voor een veilige fietsrit

Fietsen in de stad hoeft niet gevaarlijk te zijn. Drie gouden tips voor een veilige rit.

Stippel vooraf een veilige route uit

De kortste weg is niet noodzakelijk de veiligste weg. Kies voor routes met fietspaden, veilige oversteken en straten met weinig verkeer. Stippel vooraf een veilige route uit met de Fietsrouteplanner of gebruik de fietskaart (af te halen in de Stadswinkel, bij Gentinfo en bij het Mobiliteitsbedrijf).

Let goed op in het verkeer en wees hoffelijk

Tijdens het fietsen is het belangrijk dat u aandachtig bent en de regels van de wegcode volgt. Als fietser hebt u dezelfde rechten en plichten als de andere weggebruikers.

Onthoud

  • Fiets op het fietspad of de rijbaan. Enkel kinderen jonger dan 9 jaar mogen op het voetpad fietsen.
  • Wees hoffelijk. Stop voor voetgangers aan een oversteekplaats en verleen voorrang aan verkeer dat van rechts komt.
  • Maak oogcontact, en zorg dat u hoort en gehoord wordt.
  • Steek uw arm uit om uw richting aan te geven.
  • Kruis tramsporen dwars en vermijd er op te remmen bij regenweer.

> Twijfelt u wat er mag of niet mag in het verkeer? Zoek het even op in het verkeersreglement.

Breng uw fiets in orde

Zorg dat uw fiets en fietsuitrusting in orde is. Laat uw remmen regelmatig nakijken, pomp uw banden op, zorg dat uw fietsverlichting in orde is. Elke fiets heeft verplicht reflectoren en werkende lichten voor- en achteraan. Extra verlichting of reflecterende kledij is altijd aan te raden. Draag bij voorkeur een fietshelm.

> Lees meer over de verplichte fietsuitrusting.