Tijdelijke fietsenstallingen

Tijdens evenementen en grote manifestaties kan de Stad Gent tijdelijke fietsenstallingen plaatsen.

De tijdelijke fietsenstallingen kunnen een oplossing zijn wanneer u veel fietsers verwacht tijdens een evenement. De tijdelijke stallingen zijn compacter dan de vaste stallingen en daardoor makkelijk te verplaatsen. U kunt een tijdelijke fietsenstalling gewoon zelf aanvragen.

U doet de aanvraag bij het Fietsendepot van De Fietsambassade Gent. U vindt meer informatie en het aanvraagformulier op de site van de Fietsambassade.