Openbare fietsenstallingen

Gent telt duizenden openbare fietsenstallingen en nog elk jaar komen er nieuwe bij.

In de Gentse straten zijn er (oktober 2019) ongeveer 19.000 fietsparkeerplaatsen voorzien (fietsenstallingen, fietsvakken, fietsparkings...). Toch blijft er in woonstraten met veel fietsers soms een sterke behoefte aan (extra) fietsenstallingen. Daarom startte de Stad Gent in 2014 met een fietsparkeerplan. Wijk per wijk worden de noden in kaart gebracht, aangevuld met de suggesties van de burgers en objectieve cijfers zoals onder andere de bevolkingsdichtheid. Vindt u dat er in uw straat of wijk nood is aan (bijkomende) fietsenstallingen, dan kunt u dat hier doorgeven.

 

De fietsenstallingen zijn ook opgenomen op de fietsrouteplanner.

 

Fietsparkeerplannen

Gent wil voor elke inwoner fietsparkeerplaats voorzien op maximaal 100 meter van zijn voordeur. Daarom werkt de Stad Gent fietsparkeerplannen uit per wijk. Deze wijken kwamen al aan de beurt:

 

Plaatsing en onderhoud van fietsenstallingen

Merkt u een fietsenstalling op die dringend aan herstelling toe is, of is er een opruimactie nodig? Laat het weten aan de Fietsambassade.

Buurtfietsenstallingen

In Gent neemt het aantal fietsers jaar na jaar toe. Dat is goed voor de mobiliteit in de stad, maar het zorgt er mee voor dat er steeds meer fietsen gestald worden op het openbaar domein.

Daarom zoekt het Mobiliteitsbedrijf steeds naar nieuwe manieren om fietsen comfortabel en veilig te kunnen parkeren. Een van de mogelijke oplossingen is de buurtfietsenparking. Er is een buurtparking voor fietsen in de Brugse Poort (in het Park Luizengevecht, met plaats voor 10 fietsen) en in de Karperstraat (met plaats voor 22 fietsen).

Buurtbewoners kunnen een fietsstandplaats hurenals ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer info vindt u op de website van De Fietsambassade.

U wilt uw fiets graag stallen in de buurtfietsenstalling? Stuur een mail naar het Fietsendepot van de Fietsambassade Gent. Vermeld uw naam, domicilieadres en telefoonnummer en het aantal gewenste fietsparkeerplaatsen (1 of 2). Indien er geen plaats meer is, komt u op de wachtlijst.

Fietstrommels

Na een proefproject in 2010 heeft de Stad Gent ook op 20 locaties fietstrommels geplaatst. Fietstrommels of fietskluizen zijn overdekte en afsluitbare fietsenstallingen op de openbare weg. Ze zijn gebruiksvriendelijk en goed bestand tegen diefstal en vandalisme. De Fietstrommels worden beheerd door De Fietsambassade Gent.

De fietstrommels staan in de Denderlaan, Doorgangstraat, Makelaarsstraat, Bijlokevest, Blekerijstraat, Auguste Van Ooststraat, Gebroeders De Smetstraat, Reinaertstraat, Johannes Hartmannlaan, Jan Verspeyenstraat, Meersstraat, Robert Rinskopflaan, Drapierstraat, Nekkersputstraat, Reginald Warnefordstraat, Kruisboogstraat, Bassijnstraat, Drietorekensstraat en de Centrumlaan. Momenteel zijn er geen plannen om bijlomende fietstrommels aan te kopen of te plaatsen en er kunnen er nu ook geen aangevraagd worden.

Fietsparkeervakken

De Stad Gent experimenteert met nieuwe vormen van fietsparkeren. Fietsparkeervakken zijn daar onderdeel van. Een fietsparkeervak is een afgebakend vak in de openbare ruimte dat voorzien is om fietsen te stallen. Fietsen staan er naast elkaar op hun staander, en kunnen nergens aan vastgehecht worden. Een bewuste keuze van de Stad Gent om kortparkeren te stimuleren. Het fietsparkeervak biedt ook een oplossing voor grotere formaten zoals bak- of cargofietsen. Op de Korenmarkt zijn er bijvoorbeeld al een tweetal aangelegd.