Fiets parkeren

De Stad voorziet niet enkel fietsenstallingen op straat. Ze bouwt ook (bewaakte) fietsenparkings en onderzoekt nieuwe vormen van fietsparkeren, zoals fietskluizen, buurtparkings, en fietsparkeervakken.