Aanvraag vergunning exploitatie free floating deelfietsen

De Stad Gent zet volop in op de fiets en verwelkomt dan ook aanbieders van free floating deelfietsen.

De inschrijvingsperiode voor de aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van free floating deelfietsen liep ten einde op zondag 11 november om 17u. De aanvragen worden momenteel verder behandeld.

Waarom een vergunningenkader?

Stad Gent kiest ervoor om te werken met een vergunning voor exploitanten van free floating deelfietsen. We doen dit om problemen te vermijden met bijvoorbeeld slecht of niet-onderhouden fietsen, hinderlijk gestalde fietsen en een onnodig hoge fietsparkeerdruk. Dit vergunningenkader kwam tot stand na een onderzoek van Fietsberaad in samenwerking met de Vlaamse centrumsteden en werd vervolgens aangepast aan de Gentse context.

Voorwaarden

Het aantal vergunningen wordt beperkt tot maximaal 3 met een maximum van 750 fietsen per vergunning. Bij het indienen van een aanvraag zal u moeten voldoen aan de minimale vereisten zoals opgenomen in het reglement. Ook zijn er in het reglement verschillende voorwaarden opgelegd naar onder andere de kwaliteit van de fiets, onderhoud, monitoring, databehandeling en dienstverlening.

Aanvraagformulier

Om een vergunning voor de exploitatie van free floating deelfietsen aan te vragen, maakt u gebruik van het onderstaande aanvraagformulier.

Download hier het aanvraagformulier

Aanvraagformulier erkenning deelfietsaanbieder DOCX (82 KB)

Bekijk hier het reglement

Reglement exploitatie free floating deelfietsen PDF (91.64 KB)

Bijkomende informatie

Bij het indienen van een vergunningsaanvraag kregen we van een mogelijke deelfietsaanbieder de vraag of we beschikten over een kaart met alle openbare fietsenstallingen in Gent. Deze data zijn openbaar beschikbaar en nu ook hier terug te vinden.

Daarnaast kregen we ook een aantal vragen over de fietsparkeerreglementen die vernoemd worden in het reglement met betrekking tot de exploitatie van free floating deelfietsen. U kan deze reglementen terugvinden op de website van De Fietsambassade.

Heeft u nog vragen?

Tel.: 09 266 28 00
E-mail: mobiliteit.fietscel@stad.gent