Stad Gent zoekt fietsenparkings

De Stad Gent gaat via een oproep op zoek naar locaties in de binnenstad die omgevormd kunnen worden tot fietsenparking.

Stad Gent investeert in bereikbare fietsenparkings. We zoeken daarvoor naar nieuwe locaties in de binnenstad. Dat kan een stuk grond zijn, maar we denken vooral na over creatieve oplossingen, bv. lege winkelpanden, pakhuizen, woningen, ...

Ben je eigenaar van een leegstaand pand of stuk grond?

Bekijk de uitgebreide oproep PDF (132.92 KB)

Waar zoeken we fietsenparkings?

We zoeken geschikte locaties in de ruime omgeving van de Kouter, Vrijdagmarkt en Korenmarkt, dichtbij horecazaken en winkels. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om als fietsenparking te kunnen dienen, moeten de locaties aan een aantal voorwaarden voldoen (of na de nodige aanpassingen):

 • ze zijn goed zichtbaar en zo open mogelijk vanaf de openbare weg
 • er is voldoende verlichting (of er kan openbare verlichting worden voorzien)
 • ze zijn vlot toegankelijk voor alle types fietsen
 • er zijn geen grote hoogteverschillen aan de ingang of binnenin een pand
 • er is plaats voor minimum 50 fietsen (minimum oppervlakte 300 m²)
 • de vrije hoogte bedraagt minstens 2,50 m, bij voorkeur 2,75 m
 • het moet toegelaten zijn om op een stuk grond een overdekte fietsenstalling te plaatsen en alle noodzakelijke werken hiertoe uit te voeren

Lees meer over de fietsparkeerrichtlijnen van Stad Gent in de brochure 'Richtlijnen fietsenparkings'

Heb je interesse?

We gaan graag met jou in gesprek om de mogelijkheden per locatie te bekijken.

Stel je dossier samen met volgende elementen: 

 • informatie die aantoont dat het aangeboden pand of stuk grond binnen de zoekzones valt en voldoet aan de voorwaarden  
 • de datum vanaf wanneer het pand of stuk grond ter beschikking gesteld kan worden
 • de periode of duur waarvoor het pand of stuk grond ter beschikking gesteld kan worden
 • een beschrijving van het pand of stuk grond: locatie, perceelsgrenzen, foto’s, …
 • de vorm waaronder je het pand of stuk grond ter beschikking wil stellen aan de Stad Gent (verkoop, verhuur, …)
 • gegevens van de eigenaar: (firma)naam, adres, telefoon, mail, ..
 • andere nuttige info waaruit de relevantie en/of de kwaliteit van het aangeboden pand of grond blijkt

Stuur je dossier naar mobiliteit@stad.gent met als onderwerp 'Oproep fietsenparkings - t.a.v. Isabel De Kockere'

De uiterste indieningsdatum is 15 november 2021.

Voor vragen kan je terecht bij: 

Isabel De Kockere
Mobiliteitsbedrijf – Team Fiets
Isabel.DeKockere@stad.gent
Tel: 09 266 28 27