Openbare fietsenstallingen

Gent telt duizenden openbare fietsenstallingen en nog elk jaar komen er nieuwe bij.

In de Gentse straten zijn er meer dan 20.000 fietsparkeerplaatsen (fietsenstallingen, fietsvakken, fietsparkings...). Toch blijft er in woonstraten met veel fietsers soms een sterke behoefte aan (extra) fietsenstallingen. Daarom startte de Stad Gent in 2014 met een fietsparkeerplan. Meer info over de fietsparkeerplannen en een overzicht van de verschillende mogelijkheden om je fiets te parkeren in Gent vind je hier.

Fietsparkeerplannen

Plaatsing en onderhoud van fietsenstallingen

Buurtfietsenstallingen

Fietstrommels

Fietsparkeervakken

Tijdelijke fietsenstallingen

Vind je dat er in jouw straat of wijk nood is aan (bijkomende) fietsenstallingen, dan kan je dat hier doorgeven. 

Je vindt de fietsenstallingen ook terug in de fietsrouteplanner.

Fietsparkeerplannen

Gent wil voor elke inwoner fietsparkeerplaats voorzien op maximaal 100 meter van zijn voordeur. Daarom werkt de Stad Gent fietsparkeerplannen uit per wijk. Wijk per wijk brengen we de noden in kaart en vullen we die aan met de suggesties van de burgers en objectieve cijfers zoals onder andere de bevolkingsdichtheid. Deze wijken kwamen al aan de beurt:

Plaatsing en onderhoud van fietsenstallingen

Merk je een fietsenstalling op die dringend aan herstelling toe is, of is er een opruimactie nodig? Laat het weten aan de Fietsambassade.

Buurtfietsenstallingen

In Gent neemt het aantal fietsers jaar na jaar toe. Dat is goed voor de mobiliteit in de stad, maar het zorgt er mee voor dat er steeds meer fietsen gestald worden op het openbaar domein.

Daarom zoekt het Mobiliteitsbedrijf steeds naar nieuwe manieren om fietsen comfortabel en veilig te kunnen parkeren. Een van de mogelijke oplossingen is de buurtfietsenparking. Je vindt een buurtparking voor fietsen in de Brugse Poort (in het Park Luizengevecht, met plaats voor 10 fietsen) en in de Karperstraat (met plaats voor 22 fietsen).

Als buurtbewoner kan je er een fietsstandplaats huren. Meer info en de voorwaarden vind je op de website van De Fietsambassade.

Wil je graag je eigen fiets stallen in de buurtfietsenstalling? Stuur een mail naar het Fietsendepot van de Fietsambassade Gent. Vermeld je naam, domicilieadres en telefoonnummer en het aantal gewenste fietsparkeerplaatsen (1 of 2). Als er geen plaats meer is, kom je op de wachtlijst.

Fietstrommels

Na een proefproject in 2010 plaatste de Stad Gent ook op 20 locaties fietstrommels. Fietstrommels of fietskluizen zijn overdekte en afsluitbare fietsenstallingen op de openbare weg. Ze zijn gebruiksvriendelijk en goed bestand tegen diefstal en vandalisme. De Fietsambassade Gent beheert de fietstrommels.

De fietstrommels staan in de Denderlaan, Doorgangstraat, Makelaarsstraat, Bijlokevest, Blekerijstraat, Auguste Van Ooststraat, Gebroeders De Smetstraat, Reinaertstraat, Johannes Hartmannlaan, Jan Verspeyenstraat, Meersstraat, Robert Rinskopflaan, Drapierstraat, Nekkersputstraat, Reginald Warnefordstraat, Kruisboogstraat, Bassijnstraat, Drietorekensstraat en de Centrumlaan. Momenteel zijn er geen plannen om bijkomende fietstrommels aan te kopen of te plaatsen en er kunnen er nu ook geen aangevraagd worden.

Fietsparkeervakken

De Stad Gent experimenteert met nieuwe vormen van fietsparkeren, waaronder fietsparkeervakken. Dit zijn afgebakende vakken in de openbare ruimte om je fiets te stallen. Fietsen staan er naast elkaar op hun staander, en kunnen nergens aan vastgehecht worden. Een bewuste keuze van de Stad Gent om kortparkeren te stimuleren. Het fietsparkeervak biedt ook een oplossing voor grotere formaten zoals bak- of cargofietsen. Op de Korenmarkt zijn er bijvoorbeeld al een tweetal aangelegd.

Tijdelijke fietsenstallingen

Tijdens evenementen en grote manifestaties kan de Stad Gent tijdelijke fietsenstallingen plaatsen. Die kunnen een oplossing zijn wanneer je veel fietsers verwacht tijdens een evenement. De tijdelijke stallingen zijn compacter dan de vaste stallingen en daardoor makkelijk te verplaatsen. Een tijdelijke fietsenstalling kan je gewoon zelf aanvragen bij de Fietsambassade.