Fietsvoorzieningen

De Stad voorziet niet enkel fietsenstallingen op straat. Ze bouwt ook (bewaakte) fietsenparkings en onderzoekt nieuwe vormen van fietsparkeren, zoals fietskluizen, buurtparkings, en fietsparkeervakken. Ook biedt de Stad openbare fietspompen aan en een overzicht van de laadpunten voor elektrische fietsen.