Bromfietsen klasse B (en lichte vierwielers)

Bromfietsen klasse B mogen enkel door de 3 grote knippen en niet in het autovrij gebied zonder vergunning.

Bromfietsen klasse B en lichte vierwielers worden in het autovrij gebied behandeld als personenwagens of motorfietsen.

Met lichte vierwielers bedoelen we vierwielige bromfietsen zoals in artikel 2.17.2 van de wegcode. Sommige quads worden door de wet als lichte vierwielers beschouwd (andere zijn ingeschreven als landbouwvoertuig of motor).

Deze voertuigen moeten een nummerplaat hebben. Voor klasse-B bromfietsen is dat S-BXX-000. Lichte vierwielers volgen het patroon S-UXX-000.

Knippen

Met een bromfiets klasse B mag u enkel door de 3 grote knippen rijden: Ottogracht, Lippensplein en Bargiebrug. Aan de andere knippen moet de plaatselijke signalisatie gevolgd worden (B verboden, uitgezonderd B...).

Autovrij gebied

Bromfietsen klasse B mogen het autovrij gebied niet binnenrijden zonder vergunning. U kunt wel een vergunning krijgen voor het autovrij gebied als u in het autovrij gebied gedomicilieerd bent en als u voldoet aan de voorwaarden voor een vergunning volgens een van de verschillende categorieën.