Autodelen

Alles wat je wil weten over autodelen.

Bij autodelen maken meerdere personen na elkaar gebruik van één of meerdere gezamenlijke wagens. De kosten van het autogebruik kunnen zo worden gedeeld en autodelers hoeven zich niet bezig te houden met zaken zoals verzekeringen of onderhoud. Met autodelen heb je en betaal je enkel voor een auto op het moment dat je die nodig hebt. Flexibel, voordelig en gemakkelijk! 

Autodelers verplaatsen zich bovendien vaker te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Autodelen zorgt dus voor een daling van het aantal gereden autokilometers en levert een bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en aan een schoner leefmilieu.

Een gedeelde wagen zorgt gemiddeld voor het verdwijnen van vier tot twaalf wagens. Zo komt er in de stad ook meer ruimte vrij. Extra plaats dus voor de aanleg van fietsenstallingen, parken, speel- en ontmoetingsruimte...

Heb je maar af en toe een (tweede) wagen nodig? Dan kan je ervoor kiezen om een wagen te gebruiken van een autodeelaanbieder of je kan via particulier autodelen een auto gebruiken van buurtgenoten. Ook wie zelf een wagen heeft die vaak stil staat, kan die tegen een vergoeding ter beschikking stellen van zijn buren.

Het erg uitgebreide autodeelaanbod in Gent kun je raadplegen op de website autodelen.gent.