Korenstuk- Elsakker- Zwanenbulksken- Wegelstuk

Van 6 februari 2020 tot en met 6 maart 2020 loopt een openbaar onderzoek naar bovenstaande plaatsnamen.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 20 januari 2020 waarbij voor aan te leggen wegen in een verkaveling uitgevend op de Baarledorpstraat te Drongen de namen ‘Korenstuk’, ‘Elsakker’, ‘Zwanenbulksken’ en ‘Wegelstuk’ principieel zijn vastgesteld.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent,  3e verdieping - bureau 307.
Bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 6 februari 2020 en eindigt op 6 maart 2020.