Grijzezustersstraat

Van 10 maart tot 10 april 2020 loopt een openbaar onderzoek naar bovenstaande plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2020 waarbij voor de aan te leggen weg tussen Rooigemlaan en Biezenstuk te Gent de naam ‘Grijzezustersstraat’ principieel is vastgesteld.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent,  3e verdieping - bureau 307. 
Bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 10 maart 2020 en eindigt op 10 april 2020.