Elisabeth Drorypad

Van 12 februari tot 13 maart 2020 loopt een openbaar onderzoek naar deze plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 20 januari 2020 waarbij voor de nieuwe wegenis binnen de verkaveling Thomas Edisonstraat/Staf Bruggenstraat te Sint-Amandsberg de naam ‘Elisabeth Drorypad’ principieel is vastgesteld.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent,  3e verdieping - bureau 307. 
Bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 12 februari 2020 en eindigt op 13 maart 2020.