Bombardementstraat

Van 6 februari tot 6 maart 2020 loopt een openbaar onderzoek over de plaatsnaam 'Bombardementstraat'.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 20 januari 2020 waarbij voor de nieuwe ontsluitingsweg Riemekaai-noord in Terdonk de naam ‘Bombardementstraat’ principieel is vastgesteld.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent,  3e verdieping - bureau 307. 
Bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 6 februari 2020 en eindigt op 6 maart 2020.