Personeel en financiën

De cijfers

Het Mobiliteitsbedrijf krijgt elk jaar nieuwe taken toegewezen. Dat is ook te zien in de stijging van het aantal personeelsleden. Het personeelsbestand groeit in 2017 aan met meer dan 10 procent. Er worden ook heel wat tijdelijke medewerkers ingezet om de Gentenaar optimaal van dienst te zijn.

Personeel in cijfers (zonder tijdelijke medewerkers)

Nieuwe medewerkers31
Medewerkers uit dienst13
Ingevulde formatieplaatsen166,4

Inkomsten en uitgaven

Wat de financiën betreft, scoort het Mobiliteitsbedrijf heel goed. Weegt men de uitgaven af ten opzichte van de inkomsten, dan zijn die in balans.
De cijfers:

Uitgaven (in euro)

2016

2017

Werking(1)9.951.745,1811.623.766,85
Personeel(2)7.769.812,509.301.959,72
Dividend aan Stad Gent6.606.207,876.269.153,00
Investeringen (inclusief Digipolis)(3)9.361.658,89 5.488.132,24
Werkingssubsidies (De Lijn, Ivago...)(4)1.505.872,43 2.465.266,17

Inkomsten (in euro)

2016

2017

Uit prestaties(5)28.459.565,2335.278.151,27
Tussenkomst Stad aan IVA(6)3.355.503,003.270.839,00
Werkingssubsidies(7) 902.193,2244.567,50
Interesten(8) 56.920,13 13.764,74
  1. Werking: stijging van de kosten door invoering Circulatieplan
  2. Personeel: extra mensen in dienst voor verwerking handhaving Autovrij Gebied, vergunningentoekenning
  3. Investeringen: hogeren investeringskosten in 2016 door invoering parkeerplan (o.a. parkeerautomaten)
  4. Werkingssubsidies: In 2017 was er de werkings- en personeelssubsidie aan de EVA Fietsambassade
  5. Inkomsten uit prestaties: gestegen door inkomsten GAS4, parkeergeld straatparkeren en off-street parkeren
  6. De tussenkomst van de stad aan het Mobiliteitsbedrijf is vastgelegd in de beheersovereenkomst tussen de stad en IVA Mobiliteitsbedrijf.
  7. Werkingssubsidies: tot 2016 kwamen die bijna uitsluitend uit het Stedenfonds. Dat hield in 2016 op te bestaan en werd geïntegreerd in het Gemeentenfonds.
  8. Daling interesten is te wijten aan de verlaging van de interestvoet