Fietsen

De klemtoon lag op fietsparkeren en nieuwe fietsinfrastructuur. De oprichting van de Fietsambassade was een mijlpaal in 2017.

Oprichting van De Fietsambassade Gent

Op 1 juli 2017 gaat de Stad Gent van start met ‘De Fietsambassade Gent’. Het stadsbestuur bundelt zo verschillende fietsgerichte partnerschappen als vzw studentENmobiliteit (SEM) en vzw Max Mobiel in 1 herkenbare organisatie voor fietsdienstverlening. En het gaat verder dan dat: dit nieuwe EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap) heeft de ambitie om te fungeren als contactpunt voor alle vragen en info over het gebruik van de fiets in Gent. De organisatie wil ook nieuwe kwalitatieve initiatieven aanmoedigen die het gebruik van de fiets in Gent stimuleert. ‘De Fietsambassade Gent’ wil dat doen op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie.

Fietsparkeren: aantallen en vernieuwingen

In 2017 worden er 1.676 nieuwe fietsparkeerplaatsen voorzien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Vooral de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham en Macharius-Heirnis zien het aantal fietsparkeerplaatsen aangroeien met bijna 780 stuks. Daar bovenop worden nog eens 1.684 modulaire fietsparkeerplaatsen op het openbaar domein geplaatst. Vanaf 1 juli 2017 behoort dit ook tot de verantwoordelijkheid van De Fietsambassade.

Ook voor parkeergarages en parkeervakken voor fietsen is 2017 een vruchtbaar jaar. Op de Korenmarkt worden 2 parkeervakken uitgevoerd in Cortenstaal. De fietsparkeergarage onder de Krook wordt al gedeeltelijk in gebruik genomen. Innovatief is ook de installatie van een fietsdetectiesysteem in de fietsenparkings Emile Braunplein en Korenmarkt.

De fietscel van het Mobiliteitsbedrijf mag trots zijn op meer dan 50 uitgevoerde fietsmaatregelen. Een kleine bloemlezing:

  • Fietsstraat Bijlokekaai – Baertsoenkaai
  • Heraanleg kruispunt Land Van Rodelaan – Oude Brusselseweg
  • Fietspaden Hundelgemsesteenweg tussen de spoorweg en de Jozef Vervaenestraat
  • Fietspad Koepoortkaai
  • Herinrichting kruispunt Koekoeklaan – Zwijnaardsesteenweg – Uilkensstraat
  • Deelfietsen: 11 deelfietsstations voor 100 fietsen aan de park-and-rides en openbaarvervoersknooppunten.

De nieuwe fietsinfrastructuur is goed voor:

  • 3,6 km fietswegen
  • 0,6 km fietsstraat
  • 0,4 km vrijliggende fietspaden
  • 0,4 km aanliggende fietspaden.

Ook werden er 4 bijkomende rechtsaf-door-rood bewegingen mogelijk.