Auto parkeren in Gent

Betalend straatparkeren, parkeercontrole en ondergronds parkeren.

Betalend straatparkeren

Gent telt meer dan 42.000 betalende parkeerplaatsen op het publiek domein. Het beheer verloopt via 1.226 parkeerautomaten. Een op 3 parkeerautomaten functioneert nog met munten.

  • Het Mobiliteitsbedrijf verkoopt (in 2017) 4.809.347 parkeerrechten.
  • Bezoekers nemen meer dan 1,6 miljoen gratis minuten parkeertijd op.
  • Parkeren op straat genereert een omzet van 13.950.133,46 euro.
  • Meer dan 94% van dat bedrag wordt elektronisch geïnd.

Parkeercontrole

Sinds 2016 gebeurt de parkeercontrole volledig digitaal op basis van de nummerplaat van het voertuig. Een ticket achter de voorruit is dan ook overbodig. De parkeerwachters leggen in 2017 meer dan 110.000 kilometer af om voertuigen te controleren. Dit zorgde voor 198.867 retributies.
Agressie tegen de parkeerwachters blijft jammer genoeg een terugkerend fenomeen: er worden 239 gevallen van verbale agressie en 35 gevallen van fysieke agressie gemeld.

De parkeercontrole en de retributies die eruit voortvloeien, zorgen ook voor heel wat klachten en vragen voor het Mobiliteitsbedrijf. De administratieve afhandeling van de retributies vergt een grote inzet van personeel en middelen.

Klachten en vragen via mail 28.464
Klachten en vragen via telefoon 11.388
Balie-interventies 3.086
Geannuleerde retributies 19.027*
Binnen termijn betaalde retributies 79.929
Eerste aanmaningen 82.007
Retributies betaald na eerste aanmaning 46.049
Tweede aanmaningen 25.320
Retributies betaald na tweede aanmaning10.733

* De belangrijkste reden van het grote aantal annuleringen is een foute nummerplaat ingave aan de parkeerautomaat.

Ondergronds parkeren

Het Mobiliteitsbedrijf exploiteert in het centrum van de stad 7 ondergrondse parkeergarages. Samen zijn die goed voor bijna 3.200 parkeerplaatsen. De tarieven worden in 2017 aangepast met een goedkoper tarief voor de parkeergarages Tolhuis en Sint-Pietersplein. Overzicht van de inritten en ontvangsten:

totaal 2017
Vrijdagmarkt648 plaatsen
Inritten584.756
Ontvangsten2.794.297,94
Ontvangsten per pp4.312,19
Reep488 plaatsen
Inritten245.617
Ontvangsten1.523.214,05
Ontvangsten3.121,34
Savaanstraat588 plaatsen
Inritten195.492
Ontvangsten 924.053,37
Ontvangsten per pp1.571,52
Sint-Michiels472 plaatsen
Inritten343.701
Ontvangsten1.776.950,77
Ontvangsten per pp3.665,45
Ramen280 plaatsen
Inritten142.714
Ontvangsten839.994,97
Ontvangsten per pp2.999,98
Sint-Pietersplein708 plaatsen
Inritten267.637
Ontvangsten1.056.036,82
Ontvangsten per pp1.491,58
Totaal3184 plaatsen
Inritten1.779.917
Ontvangsten8.914.547,92
Ontvangsten per pp2.785,08