Zuiderpoortpark en Marie Sassepad

Van 6 december 2019 tot 16 januari 2020 loopt er een openbaar onderzoek naar de plaatsnamen 'Zuiderpoortpark' en 'Marie Sassepad'.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2019 waarbij voor het nieuw stuk park aan de achterzijde van de Jenny Tanghestraat en grenzend aan de Bellevuestraat te Ledeberg en voor het fiets- en wandelpad dat gedeeltelijk binnen het nieuw stuk park ligt en van de Meierij tot de Marie Popelinkaai te Ledeberg loopt de namen 'Zuiderpoortpark' en 'Marie Sassepad' principieel zijn vastgesteld.     

Inzage dossier 'Zuiderpoortpark' en 'Marie Sassepad'

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent,  3e verdieping - bureau 307. Bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de termijn van het onderzoek: van 6 december 2019 en tot 16 januari 2020.