Oostakkerdorp- Roger De Letterstraat- Vredesboompad- Kioskpad

Van 27 juli tot 27 augustus loopt een openbaar onderzoek naar bovengenoemde plaatsnamen.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2020 waarbij voor de doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp, en voor de nieuwe wegen binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker de namen ‘Oostakkerdorp’, ‘Roger De Letterstraat’, ‘Vredesboompad’ en ‘Kioskpad’ principieel zijn vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn op deze pagina te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken na afspraak. De gegevens van de Balie Bouwen vind je hieronder wanneer je doorklikt bij de contacten.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 27 juli 2020 en eindigt op 27 augustus 2020. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren ook via mail indienen op het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren of opmerkingen, die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.

 

Gemeenteraadsbesluit

voor dit dossier PDF (83.83 KB)

Plan nieuwe toestand

voor dit dossier PDF (1.32 MB)

Plan bestaande toestand

voor dit dossier PDF (2.71 MB)

Situatieplan

voor dit dossier PDF (713.79 KB)