Lübeckstraat

Van 29 juli tot 27 augustus loopt een openbaar onderzoek naar de opheffing van bovengenoemde gemeenteweg.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over het ontwerp tot opheffing van de gemeenteweg Lübeckstraat te Gent, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 23 juni 2020.

De stukken van het dossier zijn op deze pagina te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken na afspraak. De gegevens van de Balie Bouwen vind je hieronder wanneer je doorklikt bij de contacten.

Iedereen kan bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op woensdag 29 juli 2020 en loopt tot en met donderdag 27 augustus 2020.

Schriftelijke bezwaren en opmerkingen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Botermarkt 1 te 9000 Gent, en kunnen met de post worden verzonden (een aangetekende brief is niet nodig), worden afgegeven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of aan de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Bezwaren en opmerkingen kunnen ook per e-mail gestuurd worden aan DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

We vragen om op het bezwaarschrift ‘Lübeckstraat’ als kenmerk te vermelden.

Bezwaren of opmerkingen, die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden of buiten de periode van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen toekomen, zijn onontvankelijk.

Gemeenteraadsbesluit

voor dit dossier PDF (946.49 KB)

Plan

voor dit dossier PDF (641.12 KB)

Motiveringsnota

voor dit dossier PDF (688.52 KB)