Lopende openbare onderzoeken onbevaarbare waterlopen