Gedeeltelijke verplaatsing onbevaarbare waterloop 0252 (2e categorie)- omgeving Kleemstraat in Oostakker

Van 24 juni tot 13 juli loopt een openbaar onderzoek naar de gedeeltelijke verplaatsing van deze onbevaarbare waterloop.

De Werkvennootschap uit Brussel heeft een aanvraag ingediend om een machtiging te bekomen voor het gedeeltelijk verplaatsen van de onbevaarbare waterloop O252 van 2de categorie, in de omgeving van de Kleemstraat te Oostakker.

Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 24 juni 2020 tot en met maandag 13 juli 2020.

Iedere belanghebbende kan in die periode opmerkingen of bezwaren indienen bij de wijzigingen, enkel door een aangetekende brief met ontvangstmelding te sturen aan de burgemeester van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Bezwaren zijn enkel geldig indien zij de naam en het adres van de bezwaarindiener bevatten.

Je kan alle documenten hieronder raadplegen of bij de Balie Bouwen.

Meer info:

Contactpersoon Stad Gent: Patrick De Winter (09 266 79 83 of patrick.dewinter@stad.gent)
Contactpersoon provincie: Tine Buysse (09 267 76 27 of tine.buysse@oost-vlaanderen.be
)